Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Pompa ciepła Altherma firmy Daikin- wersja monoblok

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami typoszereg pomp ciepła Daikin Altherma został poszerzony o wersję Altherma monoblok. Pompa ciepła Altherma monoblok jest już dostępna w trzech wydajnościach grzewczych. 

Wydajności grzewcze

pompa ciepła Altherma monoblok

11,2 kW

14 kW

16 kW

Pompa ciepła Altherma monoblok

6 modeli 1-fazowych

EDLQ 011/014/016 A6V3 (tylko grzanie)

EBLQ 011/014/016 A6V3 (ogrzewanie/chłodzenie)

6 modeli 3-fazowych

EDLQ 011/014/016 A6W1 (tylko grzanie)

EBLQ 011/014/016 A6W1 (ogrzewanie/chłodzenie)

 

Pompa ciepła Altherma składa się z zewnętrznego agregatu i wewnętrznego hydro modułu. Wersja Altherma monoblok łączy obydwa te elementy w jednostce zewnętrznej. Upraszcza to znacząco instalację, przy zachowaniu wszystkich zalet systemu.

 

Wymagana tylko instalacja wodna
Ponieważ cały obieg chłodniczy jest zlokalizowany w jednostce zewnętrznej, nie ma potrzeby prowadzenia instalacji chłodniczej i czas instalacji jest skrócony, co pozwala na obniżenie kosztów.

Dodane zostały nowe funkcje, które zapewniają, że obieg wodny w jednostce zewnętrznej nie zamarznie. Jest to osiągane poprzez aktywację pompy cyrkulacyjnej i grzałki elektrycznej, kiedy temperatura zewnętrzna spadnie do lub poniżej punktu zamarzania. Ta sama grzałka elektryczna może dostarczyć dodatkowe ciepło do obiegu wodnego, zapewniając komfortową temperaturę wewnętrzną, podczas najzimniejszych zimowych dni bez konieczności przewymiarowania systemu.

Zachowane zalety systemu Altherma™
Wersja Altherma monoblok zachowuje wszystkie zalety oryginalnego systemu Altherma.. Sprawność energetyczna jest wyjątkowo wysoka, nawet do 5 kW energii cieplnej jest uzyskiwane z każdego kW pobranej mocy elektrycznej. System ten jest idealny do zastosowania z ogrzewaniem podłogowym i radiatorami niskotemperaturowymi. Po dodaniu klimakonwektorów system można skonfigurować zarówno dla grzania, jak i chłodzenia. System współpracuje z pełnym zakresem podgrzewaczy c.w.u., włączając w to możliwość współpracy z kolektorami słonecznymi innych firm dla zwiększenia efektywności produkcji ciepłej wody użytkowej.