Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Pompy ciepła Daikin

Pompy ciepła to coraz bardziej popularna alternatywa dla ogrzewania nowych i istniejących budynków.
Wykorzystują one energię zmagazynowaną w naszym otoczeniu, co pozwala na redukcję kosztów drogiej energii od 40 do 80% w porównaniu do rozwiązań opartych na konwencjonalnych systemach grzewczych. Chcemy Państwu przedstawić 2 unikalne rozwiązania firmy Daikin oparte na pompach ciepła, w których dolnym źródłem jest powietrze.
Zapewniają one ogrzewanie, wentylację, klimatyzację a także przygotowanie wody użytkowej.Niezbędnym elementem systemu ogrzewania opartego na pompie ciepła jest tzw. dolne źródło ciepła. To właśnie w nim zmagazynowana jest energia, którą chcemy wykorzystać.
Podstawowymi parametrami, które określają efektywność pompy ciepła są tzw. Współczynniki COP i EER, które określają stosunek otrzymanej mocy chłodniczej/grzewczej do włożonej mocy elektrycznej.
Co więc mamy do dyspozycji jeśli chodzi o dolne źródło ??? Oczywiście grunt, wodę i powietrze.

Grunt
Najbardziej popularne i doskonałe dolne źródło ciepła.
Ma stałą temperatura przez cały rok!
Zapewnia wysokie współczynniki COP i EER
Ale !!!!!

Musimy wykonać drogi wymiennik gruntowy:
  • albo poziomy w postaci wężownicy zakopanej na głębokości 1,2-1,4 m o powierzchni kilkuset m2 i nie zawsze wielkość i kształt działki pozwala na jego wykonanie
  • albo pionowy w postaci odwiertów od 80 – 150m
  • z wymiennikiem jest bardzo często związana konieczność wykonania dokumentacji geologicznej
  • pompy ciepła z wymiennikami gruntowymi sa dość drogie w zakupie
Wszystko to powoduje, że przy określonych warunkach terenowych koszty inwestycji są bardzo wysokie . Dla domu jednorodzinnego koszt kompletnej instalacji (materiały i robocizna) zazwyczaj stanowi kwotę 50-70 tys zł.
Nie zapominajmy, że pompa ciepła to inwestycja, która ma się zwrócić.
Dzisiaj inwestujesz w drogą instalację po to, by w przyszłości zwróciła Ci się ona dzięki niższym kosztom eksploatacji.
Jeśli jednak okres zwrotu jest zbliżony do okresu śmierci technicznej urządzenia, to tak naprawdę taka inwestycja nigdy nam się nie zwróci.
Bo po kilkunastu czy 20 latach pracy, nasza pompa ciepła będzie już wyeksploatowana i trzeba będzie inwestować w kolejną.
Tak więc decyzja o wyborze wymiennika gruntowego musi być poprzedzona rzetelna kalkulacja ekonomiczną.

Woda

Wody powierzchniowe płynące lub stojące są również dość dobrym źródłem ciepła. (najlepsza jest woda morska)
Współczynniki COP/EER są porównywalne z odwiertem głębinowym. Jednak pojawiają sie pewne problemy techniczne.
  • przy płytkich zbiornikach stojących, podczas silnych mrozów woda po prostu całkowicie zamarza
  • zanieczyszczenia mechaniczne powodują konieczność stosowania dodatkowego wymiennika płytowego lub rurowego
  • zazwyczaj mamy dość duże odległości do zbiornika wodnego
  • wykorzystanie wód podziemnych, studni (zasilająca i zrzutowa) wymaga kosztownych badań hydrogeologicznych by ocenić chłonność i pojemność źródła
Wszystko to powoduje, że woda jako dolne źródło ciepła wykorzystywana jest bardzo rzadko.

Powietrze
Jest dostępne zawsze i wszędzie.
Nie wymaga żadnych dodatkowych inwestycji.
I chociaż współczynniki COP/EER nie są tak wysokie jak przy wymiennikach gruntowych oraz są zależne od temperatury zewnętrznej, to sięgają wartości 3,5-3,8, a urządzenia są w stanie efektywnie pracować do temp. zewnętrznej -20 stopni.

Warto kilka słów powiedzieć od czego zależą współczynniki COP/EER.
Otóż 2 podstawowe parametry to temperatury jakie przychodzą z dolnego źródła i jakie wychodzą z naszej pompy ciepła na górne źródło, czyli na ogrzewany obiekt.
Im wyższą temperaturę dostajemy z dolnego źródła i im niższą kierujemy na górne źródło – to tym wyższe są nasze współczynniki.

Dla przykładu podajmy kilka wartości dla wymiennika gruntowego z typowymi temperaturami pracy:

Powrót z dolnego źródła

Zasilanie

Współczynnik

-2

+35 stopni – układ ogrzewania podłogowego

4,52

-2

+50 stopni – maksymalna temperatura jaką otrzymamy z większości pomp ciepła z wymiennikami gruntowymi

3,17

0

+35

4,80

0

+50

3,40

+2

+35

5,07

+2

+50

3,59


Jak widać z powyższej tabeli, jeśli wybieramy pompę ciepła z wymiennikiem gruntowym, to powinna ona pracować wyłącznie z ogrzewaniem podłogowym, gdyż tylko wtedy otrzymujemy wysokie współczynniki COP/EER.
Jeśli do takiego układu pompy ciepła zastosujemy typowe grzejniki, to albo musimy je kilkukrotnie przewymiarować (dla zasilania +35 stopni), albo podniesiemy na termostacie temperaturę zasilania, która spowoduje gwałtowny spadek efektywności pompy ciepła.

W przypadku pomp ciepła, gdzie dolnym źródłem jest bezpośrednio powietrze, nasze współczynniki zależą właśnie od temperatury zewnętrznej.
Przy temperaturach ok. 0 stopni i powyżej współczynniki te są w zakresie 3 do 3,5. Wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej ich wartość spada do ok. 2,2-2,3 przy temperaturach poniżej -15 stopni. Jednak i tak pozyskana energia jest ponad dwukrotnie tańsza od energii elektrycznej.

Pamiętajmy, że średnia temperatura w sezonie grzewczym, który trwa ponad 200 dni jest powyżej 0 stopni !!!
A dni z temperaturą dodatnią mamy w sezonie ponad 70%.
Silne mrozy to jedynie kilka, kilkanaście dni w roku. I w tym czasie powietrzne pompy ciepła są wspomagane nagrzewnicami elektrycznymi tzw. backup.

Światowe zużycie szeroko rozumianej energii (olej, gaz, węgiel, prąd, elektrownie atomowe itp.) stale rośnie.
Stale rosną również ceny nośników energii.
Ale faktem jest również, że wzrost cen energii elektrycznej na świecie w stosunku do gazu, oleju czy węgla jest najmniejszy. A perspektywy dalszego wzrostu cen takich nośników jak gaz czy olej na najbliższe 20 lat nie są jasne i optymistyczne.
Dlatego właśnie na rynkach światowych jest wyraźna tendencja rozwoju niskotemperaturowych systemów grzewczych, pracujących z wysoką wydajnością energetyczną. Szczególnie w Unii Europejskiej, gdzie jesteśmy zobowiązani do ograniczenia zużycia energii.

Twój dom to inwestycja na lata. Nie w przenośni, a dosłownie.
Wkładasz w dom pieniądze aby służył Ci bezawaryjnie i komfortowo przez lata, zapewniając niskie koszty eksploatacji.
A podstawowym kosztem eksploatacyjnym jest właśnie koszt ogrzewania.
Biorąc pod uwagę prawie o połowę niższe koszty inwestycyjne oraz zapewnienie oprócz ogrzewania także funkcji klimatyzacji, wentylacji i przygotowania wody użytkowej niejako w cenie systemu, możemy śmiało powiedzieć, że inwestycja w powietrzne pompy ciepła firmy Daikin się opłaca.
20-30 tys. zł, które zostają w Twojej kieszeni w stosunku do innych bardzo drogich rozwiązań - możesz spokojnie zainwestować gdzie indziej lub choćby w lokatę, która przyniesie Ci rocznie 1-2 tys.


W najbliższych dniach, w oddzielnych dwóch artykułach przedstawiamy następujące unikalne rozwiązania firmy Daikin.

Ta technologia Cię zaskoczy !!!!