Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Klimatyzacja a praca zimą

Wielu klientów zadaje pytanie “Czy mogę włączyć klimatyzator w okresie zimowym ?” "Czy nic się nie zepsuje ?"
Jak zwykle odpowiedź nie jest jednoznaczna. Ale ważne jest by rozumieć pracę własnego urządzenia.
Wszystko zależy o trybu pracy i parametrów urządzenia jakie mamy zamontowane.Producenci nie bez powodu podają zakresy temperatur pracy dla cyklu chłodzenia i grzania.
Praca urządzenia poza tymi granicami może doprowadzić do poważnych uszkodzeń.
Dlaczego ? Co się stanie skoro urządzenie i chłodzi, i grzeje ? Przecież “normalnie” pracuje.
Otóż to. Dla użytkownika ta praca z pozoru wydaje się normalna.
Dla urządzenia – nie.

Żeby wyjaśnić dlaczego, warto przybliżyć zasadę działania klimatyzatora i rozróżnić tryb chłodzenia od trybu ogrzewania.

 

Tryb chłodzenia


klimatyzacja działanie

1 Jednostka wewnętrzna
Wentylator wywiewa gorące powietrze na wymiennik ciepła, przez który płynie zimny czynnik chłodniczy. Zimny czynnik chłodniczy pochłania ciepło z powietrza i do pomieszczenia wywiewane jest ochłodzone powietrze.

2 Miedziane rury
Czynnik chłodniczy krąży w rurach między jednostkami przenosząc ciepło z jednostki wewnętrznej do jednostki zewnętrznej.

3 Jednostka zewnętrzna
Sercem klimatyzatora jest sprężarka (w agregacie zewnętrznym), która pompuje czynnik chłodniczy przez system. Przed sprężarką czynnik chłodniczy jest gazem pod niskim ciśnieniem. W sprężarce gaz zostaje poddany wysokiemu ciśnieniu i ogrzany, a następnie przepływa w stronę skraplacza. W skraplaczu sprężony gorący gaz oddaje ciepło do powietrza na zewnątrz i staje się przechłodzoną cieczą pod wysokim ciśnieniem.

4 Czynnik chłodniczy
Ciekły czynnik chłodniczy wraca do jednostki wewnętrznej.

5 Jednostka wewnętrzna
W jednostce wewnętrznej czynnik chłodniczy jest rozprężany, co umożliwia mu pobranie ciepła z powietrza w pomieszczeniu.

Konstrukcyjnie wszystkie sprężarki są przeznaczone i przystosowane do przetłaczania gazu.
By sprężarka przetłaczała gaz – musimy jej zapewnić odpowiednie warunki tj. właściwe ciśnienie i temperaturę skraplania. A te są zależne od warunków atmosferycznych.
Przy niskich temperaturach, następuje tak duże przechłodzenie par gazu, że kropelki przechłodzonej cieczy powstają już w sprężarce i zaczyna ona przetłaczać mieszaninę par i cieczy.
Sprężarka nie może przetłaczać czynnika chłodniczego w postaci cieczy.
To właśnie jest początek jej końca. Cierpią zawory i uszczelnienia, które w końcu ulegają uszkodzeniu.
Sprężarka zaczyna tracić zdolność sprężania gazu. Między ssaniem, a tłoczeniem przestaje powstawać różnica ciśnienia.
Sprężarka kręci w kółko bez rezultatu. Pozostaje tylko jej wymiana.
A wymiana związana jest ze ściągnięciem freonu poprzez stację odzysku, płukaniem instalacji, samą wymianą, ponownym napełnieniem nowym (nie starym) czynnikiem. Jednym słowem koszty.

Ale co z urządzeniami, które pracują do -10,-15, czy nawet – 20 stopni? Co z zestawami zimowymi ?
Dolne temperatury pracy w trybie chłodzenia są uzależnione od parametrów konstrukcyjnych urządzenia.
By nie doprowadzać do zbyt dużego przechłodzenia gazu, które powstaje wskutek owiewania skrapalcza zimnym powietrzem zewnętrznym, część producentów stosuje elektroniczną regulację wentylatora skraplacza. Czujnik ciśnienia spowalnia obroty wentylatora lub w ogóle go wyłącza, zapewniając stałe ciśnienie i temperaturę skraplania.

Podobną rolę spełniają tzw. zestawy zimowe, zawierające właśnie regulator obrotów sterowany czujnikiem. Jednak nie wszystkie silniki wentylatorów skraplaczy, szczególnie w tanich urządzeniach, dają się w ten sposób sterować.

Dlatego przed zakupem urządzenia klimatyzacyjnego przeanalizuj, czy będziesz miał potrzebę chłodzenia w okresie zimowym. (np. pomieszczenie techniczne, serwerownia)
Jeśli tak to wybierz urządzenie przystosowane do pracy całorocznej w trybie chłodzenia.
Np. Klimatyzatory ścienne firmy Daikin, linia “Proffessional” lub zestaw zimowy w urządzeniach McQuay. Koniecznie omów to z wykonawcą by uniknąć problemów.

Jeśli nie masz urządzenia przystosowanego do pracy całorocznej w trybie chłodzenia, to nigdy nie użytkuj go poza dolną granicą pracy. Zazwyczaj są to temperatury +5 - +15 stopni.

A co z pracą w trybie ogrzewania ?

Prawie wszyscy producenci oferują klimatyzatory w wersji tylko chłodzącej lub chłodząco-grzewczej. Tzw. pompy ciepła.
Pompa ciepła umożliwia odwrócenie cyklu obiegu czynnika chłodniczego opisanego wyżej.
Pompa ciepła pobiera energię z zewnątrz i przenosi ciepło do pomieszczenia. Taka zasada działania utrzymuje się nawet w bardzo zimne dni z temperaturami do -5°C, -10°C lub -15°C, w zależności od używanego systemu klimatyzacyjnego.

Pamiętajmy jednak, że temperatury te należy zawsze sprawdzić. Wiele urządzeń na naszym rynku, np. tych z basenu morza śródziemnego, z uwagi na panujący tam klimat ,pracuje w trybie ogrzewania tylko do 0 stopni lub -5.

Spadek temperatury zewnętrznej ( w granicach pracy urządzenia) powoduje spadek sprawności urządzenia. Nasz klimatyzator w środku grzeje, a na zewnątrz chłodzi. Ponieważ temperatury są niskie, to zdolność oddawania chłodu na zewnątrz zmniejsza się. Skraplacz się szroni i zaladza. Co jakiś czas urządzenie wymusza jego odszranianie, a częstotliwość tego, jest tym większa im niższa temperatura zewnętrzna.
Jednak sprężarka nie cierpi już z tego powodu, a spada jedynie jej wydajność.
W dalszym ciągu jednak nie powinniśmy wychodzić poza granice pracy.

Pojawia się wówczas inny problem związany ze startem sprężarki. Przy temperaturze -15 czy -25 stopni jest on utrudniony. Wszystko jest zmrożone i zalodzone.
Olej jest gęsty i traci swoje właściwości smarownicze. Sprężarka ma duże opory przy starcie i prąd rozruchu.
Wiemy, że sprężarka startuje cyklicznie. Zapewne włączy się 1-y, drugi czy 10-ty raz.
Ale czy ruszy 50-ty i 100-tny ?

Podsumujmy
Praca w trybie chłodzenia w okresie zimowym, dla urządzenia nie przystosowanego do takiej pracy po prostu zabija sprężarkę.
Praca w trybie ogrzewania w okresie zimowym jest pracą normalną, przy czym wychodzenie poza temperatury podane przez producenta utrudnia start urządzenia i również skraca jego żywotność.

Dbajmy więc o nasze urządzenia klimatyzacyjne by cieszyły nas przez długie lata.