Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Etykiety energetyczne na klimatyzatory

Etykiety energetyczne to część szerokiego europejskiego Programu Ochrony Klimatu, który zakłada poprawę efektywności energetycznej. Komisja europejska ma nadzieję , że osiągnięta w ten sposób lepsza świadomość użytkowników skłoni ich do zakupu najbardziej ekonomicznego sprzętu odpowiadającego ich potrzebom. Klimatyzatory zasilane energią elektryczną z sieci o mocy chłodniczej do 12 kW włącznie, muszą spełniać warunki efektywności energetycznej (wskaźnik EER) oraz wydajności grzewczej (wskaźnik COP). Zapoznając się z etykietą efektywności energetycznej można uzyskać wiele użytecznych informacji.

Wzór etykiety efektywności energetycznej określa rozporządzenie z dn. 02-04-2003 (DU.79 poz. 714). 

Oprócz nazwy producenta, jego logo i nazwy urządzenia, etykieta dostarcza informacji nt zużycia energii przez urządzenie.

 


Klimatyzatory klasyfikowane są w 7 różnych kategoriach (A do G) w zależności od zużycia energii i oznaczane kolorem odpowiadającym kategorii.

Najbardziej efektywne jednostki o wskaźniku EER > 3.20 znajdują się w kategorii A, a najmniej efektywne o wskaźniku EER < 2.20 w kategorii G. Użytkownik może więc łatwo porównać efektywność podobnych typów i modeli urządzeń różnych producentów. Wskaźnik EER to nic innego jak stosunek mocy chłodniczej urządzenia do ilości energii elektrycznej niezbędnej do jej osiągnięcia. Im wyższy wskaźnik,tym wyższa efektywność energetyczna.

Kolejna ważna informacja na etykiecie to szacunkowe roczne zużycie energii w trybie chłodzenia podane w kWh. Jest to przybliżona wartość zużycia, wyliczona w oparciu o standardowy model gospodarstwa domowego. Roczne zużycie wyliczane jest poprzez pomnożenie całkowitego poboru mocy przez 500 godzin pracy urządzenia w roku w trybie chłodzenia przy założeniu pełnego obciążenia.

Aby obliczyć roczny koszt energii, wystarczy pomnożyć podaną wartość przez cenę 1 kWh energii elektrycznej.

Następnie podana jest moc chłodnicza urządzenia, określona jako jego wydajność w kW, w trybie chłodzenia przy pełnym obciążeniu. Warto zwrócić uwagę, że producenci podają przeważnie znamionową moc chłodniczą w odniesieu do różnicy temperatur powietrza zewnętrznego i wewnętrznego 7 stopni. Dla temperatury zewnętrznej +35 stopni i wewnętrznej +27 stopni wydajność chłodnicza jest równa 100%.

Etykieta określa nam również typ jednostki – tylko chłodzenie lub chłodzenie z grzaniem.

W przypadku jednostek chłodząco-grzewczych podawana jest moc grzewcza urządzenia (zdefiniowana jako wydajność grzewcza w kW , w trybie grzania przy pełnym obciążeniu) oraz klasa efektywności energetycznej w trybie grzania określana współczynnikiem COP będącym stosunkiem uzyskanej mocy grzewczej do pobieranej mocy elektrycznej. Najbardziej efektywne jednostki o wskaźniku COP > 3.60 znajdują się w klasie A. I oczywiście są to klimatyzatory firmy Daikin pracujące w technologii inverterowej.

Ostatnim parametrem na etykiecie jest poziom głośności urządzenia podawany w db (A).

Wybierając więc urządzenie klimatyzacyjne spytaj koniecznie o wskaźniki EER i COP. To właśnie od nich będą zależały koszty eksploatacji Twojego urządzenia.