Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Dbaj o instalację ogrzewania

Rozpoczęcie sezonu grzewczego to nie tylko zwiększone wydatki na ciepło. To również rozpoczęcie ciągłej pracy instalacji ogrzewania i kotła. Warto zadbać o te elementy stosując preparaty Fernox....ŚRODKI CZYSZCZĄCE STRONĘ OGNIOWĄ KOTŁÓW

 

FIRE to nasza odpowiedź na „brudną robotę”. Osady w paleniskach kotłów, szczególnie opalanych olejem lub paliwami stałymi mogą zmniejszyć ich sprawność o kilkanaście procent, a co gorsza doprowadzić do uszkodzenia wymiennika ciepła. Tradycyjny, mechaniczny system czyszcze-nia nigdy nie dawał zbyt dobrych rezultatów, a oprócz tego był długotrwały i kłopotliwy. Teraz wystarczy wrzucić FIRE WS do kotła, odpalić go, poczekać a pozostałości nagaru i sadzy wyczyścić np. odkurzaczem.
FIRE GZ (gaz)i FIRE OS (olej i paliwa stałe) nanosimy spryskiwaczem na powierzchnie palenisk kotłów, dzięki czemu wszystkie osady i sadze dają sie lekko usunąć.
Proszek FIRE UN rozpuszczany w wodzie, może posłużyć jak kąpiel czyszcząca do wymontowanego np. wymien-nika kotła lub można to także nanieść na powierzchnie.

 


WALCZMY Z BAKTERIAMI

Któż w swojej praktyce insta-lacyjnej nie spotkał się z zapachem „zgniłych jaj”(siarko-wodór) w instalacji ? Ten niemiły zapach jest spowodowany przez bakterie reduku-jące siarczany i jednocześnie powodujące korozję metali. --Mogą one występować w instalacji c.o. ale także ich ulubionym miejscem są zasobniki c.w.u., wanny z hydromasażem i inne „cieplutkie miejsca” pomiędzy 20 a 45oC. --Nie mniej groźne są bakterie Legionella Pneumophila powo-dujące chorobę legionelozę. Zachorowania, nawet ze sku-tkiem śmiertelnym następują wtedy, gdy bakterie te dostaną się do płuc. Największy problem występuje w instalacjach klimatyzacyjnych chłodzonych wodą, ale także bakterie mogą rozprzestrzeniać się poprzez prysznice, hydromasaże itp
--Tabletki BRITSTER nie za-wierają podchlorynu sodu, który jest składnikiem popularnie używanych płynów do dezynfekcji, które są bardzo korozjozyjne, trudne do dozowania i magazynowania. Czynnym składnikiem jest dichloroizocyjanuran sodu dopuszczony do stosowania normą PN-EN 12931. Niewielki koszt tabletek BRITSTER np. dezynfekcja zładu 1 m3 to tylko ok 10zł (ceny od) powinien spowodować, że produkt ten powinien być w powszechnym użyciu. Dodatkowym plusem jest neutralizator powodujący całko-wite usunięcie pozostałości preparatu po czyszczeniu.

 


SĄ BAKTERIE CZY ICH NIE MA

Nowy zestaw TTC umożliwia pomiar skażenia bakteriami (tlenowymi, pleśniami, dro-żdżami itp.) w każdej instalacji z wodą. Rezultat znany jest już po 2-5 dniach i wskazuje poziom skażenia.


ZABEZPIECZ DUŻĄ INSTALACJĘ PRZED MROZEM DUŻO TANIEJ

W związku z dużym zapotrzebowaniem na inhibitory anty-mrozowe do dużych instalacji np. klimatyzacyjnych wprowa-dziliśmy preparat ALPHI 11 w opakowaniach 200 litrowych. Ilość ta może zabezpieczyć instalację o zładzie 1 m3 do temperatury minus 10oC. Koszt na 1 litr wody 4,2 zł. Cena porównywalna z preparatami dostarczanymi do użytku bez rozcieńczania.