Ogrzewanie nadmuchowe czy tradycyjne - co wybrać ????

Utworzono: wtorek, 01, lipiec 2003 00:00

Dzięki uprzejmości firmy Miller sp. z o.o. będącej importerem Systemów Nadmuchowych Miller amerykańskiej firmy NORDYNE Inc. przedstawiamy porównianie istniejących na rynku systemów ogrzewania.

POWIETRZNE OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA PROSTO Z AMERYKI W POLSCE

Pewnego razu jak wielu z was, postanowiłem zbudować swój własny dom. Realizacja pomysłu początkowo przebiegała pomyślnie, bryła budynku była dość szybko gotowa, niestety sprawa zaczęła się komplikować jak to przeważnie bywa w drugim etapie inwestycji. Myślę sobie co zrobić by mój wymarzony dom był nowoczesny, niedrogi w utrzymaniu i środki jakimi dysponuję pozwoliły na szybkie zakończenie inwestycji. I jak się domyślacie, podstawowym i najbardziej kosztownym problemem przynajmniej w naszym klimacie okazuje się ogrzewanie. Na dodatek natłok reklam różnych firm i proponowanych rozwiązań jeszcze bardziej zaciemnił mi wizję optymalnego wyboru.

Aby wybrnąć z tego problemu postanowiłem przeprowadzić analizę stosowanych rozwiązań w różnych kontekstach...Kryteria jakie przyjąłem to :

  1. Koszt inwestycji.

  2. Koszty późniejszej eksploatacji.

  3. Funkcje dodatkowe systemu.

  4. Niezawodność w działaniu.

  5. Wpływ oddziaływania na środowisko.

 

Przedstawię teraz krótko zalety i wady stosowanych rozwiązań by na podstawie tej analizy wybrać rozwiązanie, które uznałem za najlepsze i zastosowałem u siebie.

kryteria i funkcje

kotły na gaz ziemny

kotły na olej opałowy

kotły na gaz płynny

kotły na węgiel

powietrzne systemy HVAC

koszt inwestycji

średni

średni

średni

średnio-niski

średni

koszt eksploatacji

średni

wysoki

wysoki

średnio-niski

średnio-niski

ogrzewanie

tak

tak

tak

tak

tak

ochładzanie

nie

nie

nie

nie

tak

nawilżanie

nie

nie

nie

nie

tak

osuszanie

nie

nie

nie

nie

tak

wentylacja

nie

nie

nie

nie

tak

filtrowanie

nie

nie

nie

nie

tak

niezawodność działania

wysoka

średnia

wysoka

wysoka

bardzo wysoka

oddziaływanie środowisko

niskie

średni-niskie

niskie

bardzo wysokie

niskie

nakład pracy

niski

średni-niski

średni-niski

wysoki

niski

 

 

kryteria i funkcje

pompy ciepła

kolektory słoneczne

kominki grzewcze

prądowe ogrzewania

powietrzne systemy HVAC

koszt inwestycji

bardzo wysoki

bardzo wysoki

średni

średnio-niski

średni

koszt eksploatacji

niski

niski

średni-niski

bardzo wysoki

średnio-niski

ogrzewanie

tak

tak

tak

tak

tak

ochładzanie

nie

nie

nie

nie

tak

nawilżanie

nie

nie

nie

nie

tak

osuszanie

nie

nie

nie

nie

tak

wentylacja

nie

nie

nie

nie

tak

filtrowanie

nie

nie

nie

nie

tak

niezawodność działania

wysoka

wysoka

wysoka

wysoka

bardzo wysoka

oddziaływanie środowisko

żadne

żadne

średni-wysokie

globalnie niskie

niskie

nakład pracy

niski

niski

bardzo wysoki

niski

niski

 

Jak łatwo zauważyć na podstawie analizy powyższej tabeli rozwiązanie, które zdecydowanie przewyższa pozostałe to system HVAC - Heating, Ventilation and Air Condition czyli ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja.

System, który w Polsce jak i w całej Europie jest mało rozpowszechniony, natomiast za oceanem a głównie w USA i Kanadzie, gdzie panują podobne do naszych warunki klimatyczne, zdominował w ponad 90 % ogrzewanie w tamtejszych domach i praktycznie we wszystkich obiektach użyteczności publicznej. Okazuje się że Amerykanie nie wyobrażają sobie obecnie życia w budynkach, w których nie funkcjonuje system HVAC, tak jak samochód bez klimatyzacji i z manualną skrzynią biegów jest dla nich czymś egzotycznym . W dodatku system HVAC jest pod każdym względem tańszy od pozostałych, a to że w Europie jest tak mało rozpowszechniony można chyba wytłumaczyć tradycją stosowania systemów wodnych jak i zdominowaniem rynku produkcji kotłów przez wielkie koncerny zachodnioeuropejskie . Uważam jednak, że na szczęście mieszkańcy naszego kraju są bardziej otwarci na to co najlepsze dociera do nas z Ameryki od konserwatywnej Zachodniej Europy .

Ogrzewanie powietrzem, sprawdzone i powszechnie stosowane jest w Ameryce Północnej od ponad czterdziestu lat, ma więc dużą szansę w nadchodzącym stuleciu być dominującym również u nas.

 

Zasada działania systemu ogrzewania ciepłym powietrzem jest stara prawie jak nasza cywilizacja, jednak dopiero w ostatnich kilku dziesięcioleciach dostarczanie określonej ilości powietrza niezbędnego do ogrzania lub do ochłodzenia żądanego pomieszczenia zostało oparte na precyzyjnych obliczeniach, a stosowane do tego celu urządzenia posiadają wysoki poziom zawansowania technicznego .

Ogrzewanie lub ochładzanie pomieszczeń w budynku odbywa się przez dostarczanie systemem kanałów ciepłego lub zimnego powietrza. Powietrze jest wydmuchiwane przez specjalne kratki lub anemostaty, następnie przepływa przez pomieszczenie ogrzewając lub schładzając je do zadanej temperatury, by następnie dotrzeć do kratki kanału powrotnego przy czym prędkość wydmuchiwanego powietrza jest nie odczuwalna przez przebywające w pomieszczeniu osoby. Następnie powietrze podlega ,,obróbce uszlachetniającej '' w pierwszym etapie jest filtrowane, w zależności od rodzaju zastosowanego filtra możemy się pozbyć kurzu, mikro pyłków, roztoczy, nieprzyjemnych zapachów, np. nikotyny, niektóre filtry mogą poddać powietrze procesowi jonizacji. Na tym etapie można przez dodatkową czerpnię wprowadzić do obiegu pewną ilość świeżego powietrza z zewnątrz co pozwala na wentylację pomieszczeń. Kolejną czynnością której podlega powietrze jest ogrzewanie przez przepływową nagrzewnicę ciepłego powietrza. Właśnie nagrzewnica jest ,,sercem '' całego systemu. Urządzenie to składa się z dmuchawy głównej wymuszającej ruch powietrza w całym obiegu, wymiennika ciepła w którym to powietrze ogrzewa się od rur przez które przepływają spaliny i następnie przez dodatkową dmuchawę są wyrzucane do przewodu kominowego. Kolejnymi urządzeniami w które może być wyposażony system to urządzenia centralnej klimatyzacji składające się z wymiennika zimnego powietrza (parownika) wmontowanego w kanał wydmuchowy za nagrzewnicą, parownik współpracuje z klimatyzatorem zamontowanym na zewnątrz budynku, w tym przypadku pracuje równocześnie dmuchawa główna nagrzewnicy. Dodatkowym urządzeniem w które może być zaopatrzony system to nawilżacz powietrza, przydatny głównie w okresie zimowym, pozwala on precyzyjnie utrzymywać wilgotność na żądanym poziomie ( najlepiej 45 - 50 % ).

Jako źródło energii cieplnej w omawianych nagrzewnicach używany jest gaz ziemny lub gaz płynny (propan), nagrzewnice posiadają palniki atmosferyczne co zapewnia cichą pracę urządzenia. Pozostałe urządzenia wchodzące w skład systemu zasilane są prądem elektrycznym..

 

Spróbuję teraz wyjaśnić skąd się biorą oszczędności w zużyciu energii przy użytkowaniu systemu HVAC. Dotychczasowe działania w tym kierunku to głównie zmniejszanie strat przez przenikanie (budowa budynków z materiałów o niskim współczynniku przenikania k), zmniejszanie strat wentylacyjnych (np. szczelne okna), chociaż pozbawienie właściwej wentylacji jest bardzo niekorzystne dla budynków ( tworzenie się zagrzybień ) jak i dla ludzi w nich przebywających . Trzecim sposobem jest efektywne wykorzystanie czasu grzania, co właśnie jest główną zaletą omawianego systemu. Ogrzewanie bezpośrednio ciepłym powietrzem zmniejsza niemal całkowicie bezwładność układu, odpada nam po drodze dodatkowy wymiennik ciepła którym jest woda i grzejniki, w efekcie uzyskujemy skutek bardzo szybkiego ogrzania pomieszczeń do żądanej temperatury. Zysk jest szczególnie odczuwalny w obiektach użytkowanych okresowo w ciągu doby. W praktyce sprowadza się to do tego, że tracimy energię głównie w czasie naszego przebywania w budynku a w pozostałym okresie jej pobór jest minimalny lub żaden. Odpada nam również ryzyko zamarznięcia układu.

 

Również analiza obecnych cen paliw dostępnych na rynku preferuje głównie gaz ziemny. Przykładowo cena jednej kilowatogodziny wynosi około :

Inne źródła pozyskiwania taniej energii jak: pompy ciepła, kolektory słoneczne, elektrownie wiatrowe niestety są jeszcze zbyt drogimi inwestycjami, by nasze społeczeństwo było stać na ich powszechne stosowanie.

Systemu HVAC posiada również możliwość pośredniej współpracy z kominkami grzewczymi. System rozprowadza po całym budynku równomiernie ciepło emitowane przez kominek poddając je po drodze oczyszczaniu, jak również dostarcza z zewnątrz tlenu niezbędnego do spalania, zwłaszcza przy kominkach otwartych.

Dodatkową zaletą omawianego systemu jest, że inwestycję możemy przeprowadzać etapami. Podstawowa funkcja ogrzewania może działać jako pierwsza, następnie w miarę naszych możliwości finansowych system możemy uzupełnić urządzenia do centralnej klimatyzacji, nawilżacz powietrza czy zastąpić standartowe filtry mechaniczne super efektywnymi filtrami elektrostatycznymi jonizującymi również powietrze.

Należy wiedzieć że ,, uszlachetnianie powietrza '' to głównie jego oczyszczanie ale również utrzymywanie stałej wilgotności. W okresach zimowych mamy problem ze zbyt suchym powietrzem, występuje on praktycznie we wszystkich systemach grzewczych . Zastosowanie nawilżacza montowanego na kanale wylotowym, który jest sterowany elektronicznym higrostatem pozwala cały czas utrzymywać wilgotność o zadanej wartości. W okresach letnich sytuacja przeważnie jest odwrotna, dokucza nam najbardziej nadmiar wilgoci w powietrzu, nawet w naszym klimacie bardzo często się zdarza że powietrze jest parne i ciężkie ,, nie ma czym oddychać '' zwłaszcza gdy temperatura przekracza 240C i właśnie wtedy najbardziej potrzebna jest nam klimatyzacja. Klimatyzacja to nie tylko obniżanie temperatury powietrza, druga funkcja klimatyzacji równie ważna to właśnie osuszanie powietrza. Dopiero kompleksowe działanie systemu da nam prawdziwy komfort przez cały rok.

Podsumowując powyższą analizę uważam, że system HVAC również w Polsce ma wielką przyszłość i w niedługim czasie stanie się wiodącym, za umiarkowaną cenę pozwoli nam mieszkać i pracować w warunkach spełniających wymogi nadchodzącego wieku.

 

inż. Marek Lekki