Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Ogrzewanie wodne czy nadmuchowe ???

Dzięki uprzejmości firmy Miller sp. z o.o. będącej importerem Systemów Nadmuchowych Miller amerykańskiej firmy NORDYNE Inc. przedstawiamy ciekawy artykuł, który pozwoli Państwu trafniej wybrać system ogrzewania we własnym domu.
Zdominowani przez szeroko reklamujące się zachodnio-europejskie koncerny produkujące kotły grzewcze, w naszym społeczeństwie panuje przekonanie, że do ogrzewania pomieszczeń niezbędna jest woda w grzejnikach. Zauważmy,
iż woda jest tylko medium pośrednim, a nas interesuje docelowo ogrzanie powietrza w pomieszczeniu. Ogrzewanie powietrzem jest najstarszą formą dostarczania ciepła, jednak dopiero w ostatnich kilku dziesięcioleciach nastąpił szybki rozwój techniczny stosowanych urządzeń, a określenie ilości ciepłego powietrza niezbędnego do uzyskania żądanej temperatury w pomieszczeniu zostało oparte na precyzyjnych obliczeniach.

Wpłynęło na to kilka czynników.:  • Obecnie w celu zmniejszenia kosztów ogrzewania ściany i stropy są bardziej izolowane, a okna i drzwi szczelniejsze. Taki budynek możemy porównać do termosu. Zastosowanie w nim systemu ogrzewania wodnego może doprowadzić do paradoksalnej sytuacji. Istniejąca wówczas wentylacja grawitacyjna nie spełnia naszych oczekiwań. W pomieszczeniu przy małej wymianie powietrza pojawia się wilgoć, a w jej wyniku pleśń itp. Zawilgocone ściany mają większy współczynnik przenikania, co z kolei powoduje większe straty ciepła i wzrost kosztów ekspoloatacyjnych , a przecież szczelność budynku miała zapewnić oszczędność!
    Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie systemu ogrzewania nadmuchowego, który zapewnia odpowiednią ilość wymian powietrza eliminując zawilgocenie ścian.
  • Ogromną zaletą ogrzewania powietrzem jest brak wody jako medium pośredniczącego w transporcie ciepła.
    Pracę instalacji ogrzewania powietrznego można zatem przerywać na noc lub na dni wolne od pracy. Wielokrotnie mniejsza, niż w przypadku ze zładem wody bezwładność cieplna układów powietrznych powoduje, że od startu pracy systemu do osiągnięcia parametrów normalnego użytkowania mija bardzo krótki czas, co jest niemożliwe do osiągnięcia w rozwiązaniach tradycyjnych. Zastosowanie nagrzewnic i instalacji centralnego ogrzewania powietrznego jest szczególnie zalecane w tych wszystkich warunkach, gdzie dobra dynamika sterowania systemem grzewczym pozwala znacznie obniżyć koszty eksploatacyjne. Oszczędności z tego tytułu kształtują się od 30% w domkach jednorodzinnych do ponad 50% w halach produkcyjnych i biurach. Natomiast dzięki zastosowaniu ogrzewania nadmuchowego w kościołach, w których możemy utrzymywać temperaturę dyżurną (3-7oC) i tylko chwilowo podnosić temperaturę z jednoczesnym przewietrzeniem, koszty eksploatacyjne maleją ponad 80% w stosunku do ogrzewania tradycyjnego.
  • Kolejną zaletą systemów ogrzewania powietrzem jest możliwość "obróbki uszlachetniającej" powietrza. Czynnikami wpływającymi na dobre samopoczucie są: średnia temperatura powietrza, średnia temperatura ścian, wilgotność powietrza, ruch i czystość powietrza. Tradycyjne ogrzewanie wpływa bezpośrednio tylko na dwa z tych pięciu czynników, czyli na średnią temperaturę powietrza i średnią temperaturę ścian. Natomiast systemy HVAC (Heating, Ventilation and Air Condination) pozwalają na pełną klimatyzację pomieszczeń. W zimie ważną rolę pełni nawilżacz powietrza, który pozwala utrzymywać wilgotność na żądanym poziomie (optymalnie 45-50%), natomiast w lecie zamiast nagrzewnicy powietrza funkcjonuje moduł klimatyzacyjny. Ponadto przez cały rok powietrze jest filtrowane. W zależności od rodzaju zastosowanego filtra możemy się pozbyć kurzu, mikro pyłków, roztoczy, nieprzyjemnych zapachów (np. nikotyny), niektóre filtry mogą poddać powietrze procesowi jonizacji. Ważna cechą systemu HVAC jest także możliwość dopuszczenia do obiegu pewnej ilości świeżego powietrza z zewnątrz. Uzyskujemy wówczas dodatkowo wentylację pomieszczeń z ustaloną częstotliwością wymiany powietrza.
Nie sposób wymienić wszystkich zalet systemu HVAC. Nie zapomnijmy jednak o dodatkowych walorach estetycznych
i użytkowych pomieszczeń (w domach z takim systemem na próżno byłoby szukać grzejników), a minimalne nadciśnienie w stosunku do świata zewnętrznego zapobiega osadzaniu się na parapetach okien kurzu penetrującego zwykle z zewnątrz.
Rozwiązania te nie tylko pozwalają uzyskać komfortowy mikroklimat we wnętrzach, ale także okazują się korzystne ekonomicznie. Koszt instalacji tego systemu w nowobudowanych domach w wersji podstawowej jest niższy od stosowanego ogrzewania wodnego. Ponadto inwestycję możemy przeprowadzać etapami. Podstawową funkcję ogrzewania w miarę możliwości finansowych uzupełniamy urządzeniem do centralnej klimatyzacji, nawilżaczem powietrza czy zastępujemy standardowe filtry mechaniczne super efektywnymi filtrami elektrostatycznymi jonizującymi powietrze. Główny Specjalista Techniczny
SYSTEMU MILLER®
Mgr inż. Bogusław Hoder