Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Wentylacja potrzebna ......od zaraz

Instalując system ogrzewania zazwyczaj myślimy o tym, aby w zimie było nam ciepło.

W naszym klimacie funkcja grzewcza jest zawsze na pierwszym planie. Nie można jednak zapominać, że aby uzyskać pełny komfort w pomieszczeniach należy również :

wentylować, filtrować, nawilżać, a także chłodzić .Wprowadzenie energooszczędnych rozwiązań do budownictwa indywidualnego zaowocowało dramatycznym pogorszeniem warunków wewnątrz pomieszczeń. Uszczelniona stolarka uniemożliwia swobodną infiltrację powietrza do budynków i całkowicie eliminuje dotychczasowe systemy wentylacji.

Skutki - koncentracja niepożądanych składników w powietrzu takich jak kurz, para wodna, dwutlenek węgla. Powoduje to kondensację pary wodnej, rozwój bakterii, grzybów. Po prostu pogorszenie komfortu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów wprowadziliśmy do naszej oferty szereg urządzeń wentylacyjnych i wentylacyjno-grzewczych, które na zasadzie wentylacji wymuszonej zapewnią w sposób mechaniczny wymaganą wymianę powietrza.

Zapraszamy do działu OFERTA/Wentylacja do zapoznania się z systemami wentylacji wywiewnej i nawiewno-wywiewnej firmy ELGE