Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Klimatyzacja wielostrefowa Varitrac

W obecnie realizowanych obiektach, niezależnie od typu i wielkości budynku dąży się do zapewnienia odpowiednich warunków komfortu. Ze względu na złożoność zagadnienia i konieczność uwzględnienia czynników takich jak temperatura pomieszczenia, poziom głośności, właściwa ilość świeżego powietrza oraz struktura obiektu, możliwe są różne rozwiązania. Spełnienie tych wymogów przy ograniczeniu budżetu inwestycji powoduje wiele problemów, szczególnie w mniejszych obiektach, gdzie brak jest środków na zaawansowane systemy klimatyzacyjno - wentylacyjne. Trane, chcąc zaproponować wydajny i oszczędny system, zaadoptował do potrzeb mniejszych budynków stosowany w dużych obiektach układ ilościowej regulacji powietrza (VAV – Variable Air Volume) i stworzył system VariTrac.

Podstawowa zasada działania systemu VariTrac jest identyczna jak w VAV; w lecie, jeżeli pomieszczenie wymaga maksymalnego chłodzenia - otrzymuje odpowiednią ilość chłodnego powietrza. Jeżeli potrzeba chłodzenia ulega zmniejszeniu – proporcjonalnie ulega zmniejszeniu wielkość dostarczanego strumienia zimnego powietrza. Podobnie odbywa się to w zimie, gdy wymagane jest ogrzewanie pomieszczeń. Typowy system zapewnia moc chłodniczą do ok. 60 kW .

Teraz w każdym pomieszczeniu możesz mieć inną temperaturę w zależności od upodobań użytkownika i zajętości danego pomieszczenia.

System powietrzny TRANE nadaje się zarówno dla małych obiektów jak domy jednorodzinne, małe budynki biurowe czy gastronomiczne i dużych o powierzchniach do 1500 m2 przy jednym urządzeniu, lub większych przy kilku urządzeniach.

Zestaw nagrzewnic wodnych i elektrycznych, które możemy zastosować w dowolnej konfiguracji pozwala na dostosowanie systemu do każdych warunków. Naszym źródłem ciepła może być własna kotłownia, dostawca ciepła np. PEC, zakład energetyczny czy po prostu zakład gazowniczy jako dostawca nośnika.

Podstawowymi składnikami jednego systemu VariTrac są :

 

Jednostka nawiewna piec nadmuchowy, kanałowa jednostka klimatyzacyjna freonowa lub wodna, centrala typu rooftop

 
centralka VariTrac CCP2 oraz jako zalecana opcja TrackerTM (programator pracy układu )


 

Przepustnica obejściowa BYPS + Przepustnice strefowe VADA (max. 16 stref)


 

Termostaty strefowe (po jednym do każdego VADA)


 

Oraz czujniki, temperatury, ciśnienia i prędkości, transformatory zasilające CCP2 oraz przepustnice strefowe VADA