Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Ogrzewanie - pompa ciepła - klimakonwektor hybrydowy Bi2 firmy Olimpia Splendid.

Miło nam poinformować o wprowadzeniu na rynek polski hybrydowych klimakonwektorów (fan-coil) Bi2 firmy Olimpia Splendid. Są one połączeniem znanych nam konstrukcji klimakonwektorów z tradycyjnym grzejnikiem wodnym płytowym (potocznie zwanym radiatorem).

 

bi2_

 

Klimakonwektory są dobrym rozwiązaniem dla ogrzewania domu poprzez pompę ciepła np. Altherma. Zazwyczaj ogrzewanie pompą ciepła wiąże się (ze względu na niską temperaturę wody grzewczej) z ogrzewaniem podłogowym.

Można oczywiście ogrzewać dom za pomocą tradycyjnych grzejników wodnych płytowych tzw. promiennikowo-konwekcyjnych. Powietrze omywając grzejnik przez promieniowanie cieplne i konwekcję zostaje ogrzane. Grzejniki takie nie potrzebują zasilania elektrycznego. Jedyną energią dostarczoną do grzejników jest zasilająca je gorąca woda, która całkowicie jest spożytkowana na ogrzewanie pomieszczeń.

Wadą takiego rozwiązania jest konieczność znacznego przewymiarowania grzejnika (2-3 krotna), tak by był on w stanie oddać wymaganą moc grzewczą przy temperaturach zasilania rzędu 35-45 stopni (zapewniających najwyższą sprawność pomp ciepła) Ponadto tradycyjnego grzejnika nie wykorzystamy do chłodzenia pomieszczeń, a większoć producentów daje takie możliwości w swoich urządzeniach (np. Altherma w wersji grzewczo-chłodzącej).

Dlatego też przy pompie ciepła tradycyjne grzejniki wodne płytowe nie sprawdzą się, a lepszym rozwiązaniem jest montaż klimakonwektorów 2 lub 4-rurowych. Dzięki temu można połączyć w jednym urządzeniu grzanie i chłodzenie pomieszczenia. Możliwość zabudowy i dowolności montażu, też nie jest bez znaczenia.

Niestety, i to rozwiązanie ma pewne minusy. W klimakonwektorach podczas ogrzewania lub chłodzenia konieczna jest praca wentylatora.

Chociaż oferowane przez nas klimakonwektory są bardzo ciche (np. nowe super ciche klimakonwektory Daikin z funkcją interlink do współpracy z pompą ciepła Altherma), to ograniczają się one tylko do dwóch wielkości 1,5 i 2,0 kW.

Przy większych jednostkach, urządzenia nie są jednak bezgłośne, tak jak tradycyjny grzejnik.

Rozwiązaniem i alternatywą dla ekonomicznego, estetycznego oraz cichego ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń jest klimakonwektor Bi2 firmy Olimpia Splendid. Występuje on w wersji 2- i 4- rurowej oraz jako nowość z wbudowanym wodnym promiennikiem ciepła (wymiennikiem płytowym) dla obu tych wersji.  

 

 

Działanie klimakonwektora Bi2:

 

bi2_chlodzenie

 

Zastosowane nowatorskie rozwiązanie z promiennikiem pozwala w okresie grzewczym na pracę urządzenia bez stosowania wentylatora, wykorzystując zjawisko wypromieniowania ciepła przez promiennik, jakie ma miejsce w tradycyjnych grzejnikach wodnych. Algorytm pracy w trybie grzania w pierwszej kolejności uruchamia wentylator wymuszający przepływ powietrza przez ożebrowany wymiennik wodny, a po osiągnięciu zadanej temperatury automatycznie przechodzi na ogrzewanie promiennikiem, wyłączając wentylator. W przypadku gwałtownego wychłodzenia pomieszczenia (np. czasowe otwarte okno w celu przewietrzenia pomieszczenia), sterownik załącza wentylator ogrzewając szybko powietrze do zadanej temperatury, a następnie przechodzi w tryb ogrzewania promiennikiem. Należy wspomnieć, że w trakcie ogrzewania promiennikiem, wymianę ciepła uzyskuje się także po części w wyniku naturalnej konwekcji omywania urządzenia otaczającym powietrzem. Jednakże proces ten jest niewspółmiernie mniejszy od procesu wypromieniowania ciepła. W najzimniejszych dniach sezonu grzewczego może przeważyć w trakcie doby tryb pracy z wentylatorem, a w dniach o średniej temperaturze, cieplejszych ogrzewanie pomieszczeń może odbywać się promiennikiem bez wentylatora.

 

bi2_montaz