Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Unijny pakiet 20-20-20, a klimatyzacja.

Po długich negocjacjach, na szczycie w Brukseli, udało się przyjąć pakiet energetyczno-klimatyczny, który ma poprowadzić UE w stronę "zielonej rewolucji" w przemyśle i energetyce. A w szczególności doprowadzić do odejścia od wysoko emisyjnego węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii oraz oszczędności energii.

 


Zubożenie warstwy ozonowej, ciągłe ocieplanie klimatu prowadzą do nieodwracalnych zmian w naszej atmosferze. W styczniu 2008 r Komisja Europejska przedstawiła pakiet, który ma pomóc w walce ze zmianami klimatycznymi.

 

 

Przypomnijmy podstawowe cele pakietu 20-20-20 zaproponowanego przez Komisję Europejską:  

- redukcja emisji CO2 o 20% w roku 2020 w porównaniu do 1990 r.,

- wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE z obecnych 8.5 do 20% w 2020 r, dla Polski ustalono wzrost z 7 do 15%,

- zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 20% - tutaj nie ma konkretnych przepisów, ma to zostać zrealizowane m.in. poprzez stosowanie energooszczędnych rozwiązań w budownictwie, przez normy dla urządzeń elektrycznych po stopniowe usunięcie z rynku, do 2012 r., żarówek żarowych, które na emisję ciepła tracą 95% pobieranej energii.      

Pakiet 20-20-20 mówi, że do 2013 roku muszą być wycofane z produkcji urządzenia klimatyzacyjne o niskiej sprawności dla chłodzenia i grzania. Dotyczy to klimatyzatorów typu on/off. Do 2015 roku urządzeń klimatyzacyjnych inverterowych o niskiej sprawności.

 

ŚRODOWISKO  

 

- redukcja emisji CO2  

 

UŻYTKOWNIK  


- redukcja kosztu eksploatacji

- lepsza prezentacja rzeczywistych parametrów systemu klimatyzacji ( wprowadzenie pojęcia sprawności sezonowej, bardziej reprezentatywnej dla danego urządzenia)

 

  PRODUCENT  

 

- zmuszony do produkcji bardziej efektywnej klimatyzacji

- wycofanie mniej sprawnych urządzeń: np.: bez inwertera on/off