Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Chemia instalacyjna

Inhibitory antykorozyjne i antymrozowe
Inhibitory korozji i antymrozowe


firmy FERNOX  i FERDOM  


Inhibitor korozji - substancja chemiczna, która występując w układzie korozyjnym w odpowiednim stężeniu zmniejsza szybkość korozji, nie powodując istotnej zmiany stężeń jakiegokolwiek czynnika korozyjnego.

 

Właściwości inhibitorów:

  • - wysoki stopień ochrony przeciw korozji elektrochemicznej (stopień ochrony minimum 90%)

  • - działanie zapobiegające powstawaniu osadów

  • - zapobieganie skażeniu i korozji mikrobiologiczne

  • - działanie przy niewielkich stężeniach

  • - łatwość użycia preparatu i następnie sprawdzania ochrony antykorozyjnej

  • - trwałość działania – preparat nie może ulegać degradacji w trakcie eksploatacji

  • - posiadają polskie dopuszczenia (Aprobaty Techniczne, Atest PZH).

 Dodatkowo inhibitory firmy FERNOX, jak i firmy FERDOM  zawierają substancje: smarująco-nawilżające do pomp obiegowych i wyciszające pracę kotła, a wybrane preparaty zapobiegają korozji galwanicznej (bimetalicznej).

 


CECHY INHIBITORÓW FERNOX I FERDOM


Pasywacja anodowa, czyli tworzenie warstwy ochronnej

Inhibitory korozji FERDOM : CH-2 (COPAL) i CH2 (MB1), jak i inhibitory korozji FERNOX PROTECTOR F1, działają poprzez mechanizm zwany pasywacją anodową. W rezultacie procesu elektrochemicznego inhibitory, w wodzie z płynem chroniącym, kierują się do anody i katody i są chemicznie absorbowane na powierzchni. Powstająca w ten sposób warstwa tworzy barierę, która efektywnie izoluje anodę od wody w obiegu i od kontaktu z katodą. Zwalnia to prędkość korozji do niewielkiego poziomu, przeważnie o 100 lub 1000 razy mniejszego w porównaniu do korozji w wodzie bez płynu chroniącego.

Warstwa pasywna jest poddawana ciągłemu przerywaniu i rekonstrukcji, i jej obecność zależy od ciągłej obecności w wodzie inhibitora, którego zadaniem jest naprawa warstwy pasywnej. Jeżeli zabraknie inhibitora, przerwana zostanie także ochrona przed korozją, i to w bardzo krótkim czasie.


Regulowanie poziomu pH w celu hamowania korozji ogólnej metali

Odczyn kwasowy lub zasadowy (pH) wody instalacyjnej odgrywa znaczącą rolę w korozji metali np. żelazo i stal szybko korodują w środowisku kwasowym, ale wolno w zasadowym. Na szybkość korozji ma wpływ rodzaj produktu korozji utworzonego w różnych warunkach pH. W otoczeniu zasadowym, żelazo i stal, korodują, aby utworzyć magnetyt Fe304, który tworzy pół chroniącą warstwę na powierzchni metalu, która zwalnia prędkość korozji. Ponieważ stal jest głównym materiałem, który należy chronić, inhibitory FERNOX i FERDOM są zaprojektowane tak, aby zmieniać (buforować) pH na obojętne lub lekko zasadowe, co sprzyja zwolnieniu prędkości korozji. Buforowanie zapewnia tolerowanie zarówno dodatków kwasowych jak i zasadowych, bez zmiany pH.


Zapobieganie korozji lokalnej

Główne uszkodzenia korozyjne są zazwyczaj rezultatem procesów, wywołanych przez korozją lokalną lub korozję wżerową. Obecność rozpuszczonego tlenu lub jonów chlorkowych ( np. pozostałości past lutowniczych w nie wypłukanych instalacjach z rur miedzianych) powoduje lokalne rozerwanie warstwy pasywnej. Zazwyczaj atakowana jest najbardziej anodowa część elementu, na przykład naprężona spoina w grzejniku lub w szczelinie. Prędkość korozji na całej powierzchni może być bardzo mała, ale w danym miejscu naprężenia może być bardzo duża, powodując perforację metalu w tym punkcie.


Zapobieganie korozji galwanicznej – Protektor F1, Copal (CH-2), Alphi 11, STOP ICE

Aluminium jest metalem aktywnym, który można wykorzystać do produktów technicznych ( kotły kondensacyjne, grzejniki aluminiowe). Po zetknięciu z powietrzem lub neutralnym środowiskiem wodnym, aluminium tworzy na powierzchni nierozpuszczalną powłokę tlenkową-dającą naturalną ochronę przed korozją. Natomiast skrajne warunki kwasowości lub zasadowości powodują rozpuszczenie ochronnej powłoki tlenkowej i gwałtowne korodowanie. Wymienione wyżej inhibitory uzupełniają naturalną ochronę przed korozją wytwarzaną przez powłoki tlenkowe poprzez włączenie tlenków w powłokę hamującą i poprzez regulację pH.

Działanie środka FERDOM CH-2 (COPAL) lub środka FERNOX PROTECTOR F1 skutecznie zapobiega zjawisku zarastania rur miedzianych w instalacjach c.o.

 

Skuteczność działania antyosadowego

Formuła inhibitorów FERDOM, jak i FERNOX zapewnia bardzo dużą skuteczność zapobiegania odkładania się kamienia kotłowego i osadów. Eliminuje to wiele ujemnych procesów występującym w niechronionej instalacji c.o.. Działanie preparatów specjalnie jest nakierowane na kotły, gdzie powstają największe ilości kamienia. Osady kamienia w kotłach mogą prowadzić do jego głośnej pracy, małej wydajności, a nawet do jego awarii.


Zapobieganie zanieczyszczeniom biologicznym.

Infekcje bakteryjne, drożdżowe lub glonowe mogą być powodowane przez organizmy, które dostają się do instalacji razem z wodą. Zostają w nowej instalacji na elementach poprzednio zanieczyszczonych oraz dostają się z atmosfery do otwartych naczyń wyrównawczych. Tego rodzaje infekcje mogą powodować powstawanie korozji mikrobiologicznej, np. siarkowodór w grzejnikach (zapach zepsutego jajka) wskazuje na obecność bakterii redukujących siarczan, które powodują korozję. Na obecność zanieczyszczeń mikrobiologicznych wskazuję obecność metanu w grzejnikach. Metan wybucha niebieskim płomieniem, nie mylić go z wyzwalaniem się wodoru, który jest skutkiem korozji. 

 

 

INHIBITORY KOROZJI 
FERNOX


PROTECTOR F-1 EXPRESS                    PROTECTOR F-1

 

fernox f1 express

 

fernox f1

 

Opakowanie: tuba 265 ml

Cena: w dziale POBIERZ

Dozowanie:1 opakowanie na 100 l. wody

Karta katalogowa: tutaj

 

Opakowanie: butelka 0,5l

Cena: w dziale POBIERZ

Dozowanie:1 opakowanie na 100 l. wody

Karta katalogowa: tutaj

 

 

PROTECTOR F1 inhibitor c.o. środek zabezpieczający przed korozją 

Zastosowanie w systemach c.o. do ochrony przed korozją elektrolityczną i tlenową, rozwojem życia biologicznego i tworzeniu się osadów wapniowych. Może być stosowany w systemach z elementami aluminiowymi. Te same cechy co COPAL CH-2. W butelkach 0,5 l lub w wygodnej formie tuby 265 ml ze skoncentrowanym produktem. W przypadku tuby do zastosowania z klasycznym pistoletem do silikonu - wprowadzane przez odpowietrznik grzejnika

 

 

FERDOM


CH-1 (MB-1) 1 litr                    CH-1 (MB-1) 5 litrów

 

 

 

Opakowanie: butelka  1l

Cena: w dziale POBIERZ

Dozowanie:1 opakowanie na 25 l. wody

Karta katalogowa: tutaj

 

Opakowanie: butelka 5l

Cena: w dziale POBIERZ

Dozowanie:1 opakowanie na 125 l. wody

Karta katalogowa:  tuta


 

CH-1 (MB-1) inhibitor c.o. środek zabezpieczający przed korozją

- Do systemów c.o. ze wszystkich materiałów z wyjątkiem aluminium


- Zapobiega korozji grzejników, kotłów, rur, zaworów


- Zapobiega odkładaniu się kamienia, zgorzeliny i głośnej pracy kotła


- Chroni przed zapowietrzaniem, eliminuje nie dogrzane miejsca w grzejnikach


- Zmniejsza zużycie paliwa


- Chroni pompy przed zatarciem

 Zapowietrzone grzejniki (powietrze, tlen, wodór, metan itp). Najczęściej oznaka procesów korozyjnych w instalacji c.o. Inhibitory zapobiegają temu zjawisku. Odpowietrzanie grzejników nie likwiduje przy przyczyn, a tylko skutki. Produkt ten jest uzdatniaczem wody do instalacji c.o.

 

CH-2 (COPAL) 300ml CH-2 (COPAL) 1 litr                    CH-2 (COPAL) 5 litrów

 

 

 

Opakowanie: tuba  300 ml

Cena: w dziale POBIERZ

Dozowanie:1 opakowanie na 100 l. wody

Karta katalogowa: tutaj

 

Opakowanie: butelka  1l

Cena: w dziale POBIERZ

Dozowanie:1 opakowanie na 70 l. wody

Karta katalogowa: tutaj

 

Opakowanie: butelka 5l

Cena: w dziale POBIERZ

Dozowanie:1 opakowanie na 350 l. wody

Karta katalogowa: tutaj

 

 

 

CH-2 (COPAL) inhibitor c.o. środek zabezpieczający przed korozją

 Inhibitor do instalacji ze wszystkich materiałów: stal, aluminium, miedź, żeliwo, INOX, PE-x, PP, PB itp.


-Także do stosowania z innymi instalacjami wodnymi i parowymi, klimatyzacji, chłodniczymi itp


-Zapobiega korozji elektrolitycznej (tlenowej) i galwanicznej (bimetalicznej) regulując pH wody.


-Zabezpiecza instalacje pasywacją anodową tworząc warstwę ochronną na powierzchni metali.


-Zapobiega odkładaniu się kamienia, osadów mineralnych i zgorzeliny co zabezpiecza przed awariami i głośną praca kotła.


-Eliminując skażenie biologiczne -zapobiega zapowietrzaniu instalacji.


-Chroni grzejniki, pompy, zawory TRV, itp. zwiększając żywotność systemu.


-System zabezpieczony

- Mniej awarii, niższe koszty eksploatacji i serwisu.

 

 

 

 

INHIBITORY ANTYMROZOWE KOROZJI 
FERNOX


ALPHI-11 5 litrów                    ALPHI-11 25 litrów

 

 

 

Opakowanie: butelka 5l

Cena: w dziale POBIERZ

Dozowanie:

25%- -11st.C

30%- -15st.C

35%- -18st.C

40%- -22st.C

Karta katalogowa: tutaj

 

Opakowanie: butelka 25l

Cena: w dziale POBIERZ

Dozowanie:

25%- -11st.C

30%- -15st.C

35%- -18st.C

40%- -22st.C

Karta katalogowa: tutaj


 

ALPHI-11 inhibitor antymrozowy do instalacji c.o. solarnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych i innych. 

Zabezpiecza instalacje przed zamarzaniem nawet do – 22 st.C.


- Zawiera inhibitor na bazie preparatu COPAL CH-2 zabezpiecza przeciwko korozji, powstawaniu osadów i skażeniu mikrobiologicznemu.


-  Można stosować do instalacji ze wszystkich materiałów- metali ( w tym miedzi, aluminium) oraz różnego typu tworzyw sztucznych.


- Nie toksyczny na bazie glikolu propylowego, przyjazny dla środowiska naturalnego.


FERDOM


STOP ICE (ALPHI-11) 1 litr                    STOP ICE (ALPHI-11) 5, 10, 25 litrów

 

 

 

Opakowanie: butelka 1l

Cena: w dziale POBIERZ

Dozowanie:

15%- -5st.C

20%- -10st.C

25%- -15st.C

30%- -20st.C

Karta katalogowa: tutaj

 

Opakowanie: butelka 5l, 10l, 25l

Cena: w dziale POBIERZ

Dozowanie:

15%- -5st.C

20%- -10st.C

25%- -15st.C

30%- -20st.C

Karta katalogowa: tutaj


 

STOP ICE (ALPHI-11) inhibitor antymrozowy do instalacji c.o.  

Zabezpiecza instalacje przed zamarzaniem nawet do – 30 st.C.


- Zawiera inhibitor na bazie preparatu COPAL CH-2 zabezpiecza przeciwko korozji, powstawaniu osadów i skażeniu mikrobiologicznemu.


- Można stosować do instalacji ze wszystkich materiałów- metali ( w tym miedzi, aluminium) oraz różnego typu tworzyw sztucznych.


- Nie toksyczny na bazie glikolu propylowego, przyjazny dla środowiska naturalnego.Cennik w dziale POBIERZ