Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Chemia instalacyjna

FERNOX preparaty do instalacji c.o. i c.w.u

 

fernox logo

 Metody czyszczenia instalacji c.o.


Oprócz inhibitorów stosowanych głównie po to, by korozja nie zachodziła lub w znacznym stopniu była zwolniona, do środków chroniących układy rur wodociągowych i centralnego ogrzewania zaliczamy płyny i pasty czyszczące ( usuwające istniejące zanieczyszczenia, kamień, szlam itp.)

 

Poniżej przedstawiamy przykładowe metody czyszczenia instalacji centralnego ogrzewania oparte na preparatach FERNOX.

 

Istniejące instalacje grzewcze ( stare) c.o.

 

Proces 1

Usunięcie szlamu( osady tlenku, produkty korozji i inne zanieczyszczenia).

Szlam występuje w kolorze czarnym ( tlenek żelaza-magnetyt), może być z dodatkiem czerwonej lub brązowej rdzy ( czerwony tlenek żelaza). W połączeniu z innymi zanieczyszczeniami występującymi w instalacji centralnego ogrzewania, jak oleje mineralne ( z procesu produkcji grzejników i armatury), uwolnionych kawałków osadów mineralnych itp. Tworzą najczęściej gęstą, ciągnącą się, trudno usuwalną substancję, która gromadzi się najczęściej w dole grzejników, wymienników ciepła itp. Nie tylko wstrzymuje ona przepływ wody ( niedogrzane grzejniki w dolnej części), lecz powoduje pod jej warstwą kolejne uszkodzenia poprzez rozwijającą się korozję wżerową armatury centralnego ogrzewania.

ZALECENIA:

Zastosować FERNOX-Superfloc, FERNOX Cleaner F3 lub FERNOX DS 40.

 

Proces 2

Usunięcie osadów mineralnych (m.in. węglany wapnia i magnezu)- czyli tzw. kamienia kotłowego. Osady ograniczają przepływ wody, zwiększają straty cieplne i mogą doprowadzić do poważnych uszkodzeń armatury centralnego ogrzewania czy kotłów centralnego ogrzewania. Jednocześnie pod ich powierzchnią mogą przebiegać dodatkowo szkodliwe procesy jak np. rozwój flory bakteryjnej- powodujący zapowietrzanie grzejników itp.

ZALECENIA:

Czyszczenie systemów zasilanych z kotłów na paliwo stałe:

Zastosować FERNOX DS40 ( lub DS3 w kotłach/wymiennikach odłączonych od instalacji).

 

Proces 3

Usunięcie twardych produktów korozji- zgorzeliny ( tlenki żelaza, magnetyt, hematyt) występujących w postaci twardych osadów na ściankach rur, grzejników, armatury grzewczej. Ograniczają przepływ wody, oddawanie ciepła, ale dodatkowo pod osadami korozyjnymi trwa nieprzerwanie proces rozwoju korozji- wżeru. Dopiero doczyszczenie do “czystego” metalu może przerwać ten proces.

ZALECENIA:

Zastosować FERNOX DS40 lub DS3 w kotłach/wymiennikach odłączonych od instalacji.

 

Proces 4

Usunięcie innych wolnych osadów. Jest to m.in. piasek odlewniczy ( z form grzejników żeliwnych, z żeliwnych lub aluminiowych wymienników ciepła) powodujący m. in. Szumy w instalacjach centralnego ogrzewania i zatarcie pomp i zaworów. Dodatkowe zanieczyszczenia, jak tynk, pył ceglany oraz np. Łuszcząca się powłoka tlenkowa mogły dostać się w trakcie montażu.

ZALECENIA:

Zastosować FERNOX Superfloc i/lub płukanie wodą wodociągową lub pod ciśnieniem.

 

Instalacje nowe c.o.

 

Usunięcie wolnych osadów, topika, innych zanieczyszczeń. Jest to m.in. piasek odlewniczy ( z form grzejników żeliwnych, z żeliwnych lub aluminiowych wymienników ciepła), który może doprowadzić do zatarcia pomp i zaworów. Mogą występować zanieczyszczenia grzejników stalowych i innej armatury olejami technicznymi używanymi podczas procesu ich produkcji. W instalacjach z rur miedzianych są pozostałości topika i i opiłków miedzi, które mogą spowodować korozję galwaniczną ( galwanizację miedzi) i uszkodzenia np. grzejników stalowych. Dodatkowe zanieczyszczenia jak tynk, pył ceglany oraz np. łuszcząca się powłoka tlenkowa mogły dostać się w trakcie montażu.

 

ZALECENIA:

Zastosować FERNOX- Superfloc w stężeniu 1% lub FERNOX Cleaner F3.

Najlepsze wyniki osiąga się przy kompleksowym czyszczeniu obejmującym wszystkie problemy występujące w instalacji.