Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Klimatyzacja

Klimatyzatory Sky Air firmy Daikin

 

Wraz z prawodawstwem europejskim zmuszającym użytkowników do drastycznych cięć zużycia energii, zwiększenia sprawności energetycznej budynków, domów oraz wypełnienia celów Komisji 20/20/20, przemysł poszukuje bardziej odpowiednich sposobów oceny sprawności.

Dlatego nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego Eco Design ma na celu redukcję wpływu na środowisko produktów w Unii Europejskiej.

 

Sprawność sezonowa  

Od roku 2013 wprowadzone zostanie pojęcie sprawności sezonowej, która będzie bardziej reprezentatywna dla danego urządzenia klimatyzacyjnego.

Różnice pomiędzy pomiarem sprawności nominalnej i sezonowej przedstawiamy poniżej:

 

daikin_sprawn

 

Efektywność nominalna daje wskazania efektywności klimatyzatora pracującego w warunkach nominalnych. Efektywność sezonowa daje wskazanie efektywności pracy klimatyzatora w ciągu całego roku.

 

daikin_prezent_1_

 

 

Firma Daikin pragnąca dorównać standardom europejskim i mająca na uwadze ochronę środowiska naturalnego (w szczególności ochronę warstwy ozonowej), zaczęła wdrażać nowe technologie, które pomogą dostosować się do Europejskiej Dyrektywy 20-20-20.

W pierwszym rzędzie wprowadziła nową technologię inverterową Seasonal Inverter Smart. Technologia ta wprowadzona została w jednostkach klimatyzacyjnych Daikin Sky Air.

daikin_prezent_1