Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Odkurzacze centralne

Jednostki centralne odkurzaczy VACUFLO- archiwalne

logo_vacuflo

 

 

Dlaczego system centralnego odkurzania VACUFLO?

 

 vacuflo_kobieta

Odkurzacze Centralne VACUFLO® produkowane są przez amerykańską firmę H-P Products, mającą swoją siedzibę i zakłady produkcyjne na terenie stanu Ohio w USA. Firma ta swój pierwszy odkurzacz centralny wprowadziła na rynek amerykański już w 1955 r.
Urządzenie to posiadało wydmuch powietrza na zewnątrz budynku i nie wymagało stosowania wymiennych filtrów i worków na zanieczyszczenia. Od tego momentu wysiłki firmy skupiły się głównie na rozwoju rozwiązań i technologii dla systemów odkurzaczy centralnych.
Firma H-P Products to prekursor w zakresie produkcji jednostek centralnych z prawdziwą Technologią Filtracji Cyklonicznej „CFT™”(ang. Cyclonic Filtration Technology).

Efektem prowadzonych prac badawczych nad rozwojem optymalnych technologii dla centralnego odkurzania są 2 rodziny produktowe: True Cyclonic® i Filtered Cyclonic™.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System centralnego odkurzania VACUFLO

 

 

zestaw_inst

+

+

vacuflo_gniazda

+

vacuflo_zestaw

Instalacja rurowa


Agregat ssący (jednostka centralna)


Gniazda w punktach ssących


Wąż z rurą i szczotkami

 

System centralnego odkurzania VACUFLO® składa się z agregatu ssącego, instalacji rurowej oraz punktów ssących. Agregat ssący, potocznie nazywany odkurzaczem centralnym jest instalowany na stałe zwykle w garażu, piwnicy lub pomieszczeniu gospodarczym. Wydmuch zasysanego przy odkurzaniu powietrza zarówno w przypadku jednostek centralnych True Cyclonic® jak i Filtered Cyclonic™ powinien być wyprowadzony na zewnątrz budynku.

 

Odkurzacz centralny jest wyposażony w przejrzysty zbiornik na zassane w czasie odkurzania zanieczyszczenia. Punkty ssące są połączone z jednostką centralną za pomocą instalacji rurowej, wykonanej z 2-calowych rur z PCV, które są montowane w ścianach, przestrzeniach technicznych lub pod podłogą. Bardzo ważne jest aby strategicznie rozmieścić punkty ssące tak, aby powierzchnia sprzątania pokrywała całą powierzchnię domu lub apartamentu. Punktem ssącym może być gniazdo ssące, szufelka automatyczna lub zasobnik z wężem ssącym VROOM.

 

 

 

W jaki sposób działa filtracja cykloniczna


w odkurzaczach centralnych VACUFLO?

 

Uzyskanie maksymalnej siły ssącej, niezmiennej w trakcie użytkowania systemu centralnego odkurzania wymaga zastosowania efektywnego sposobu filtracji. Wszystkie sposoby separacji zanieczyszczeń bazujące na wymiennych workach i filtrach powodują spadek mocy ssącej wraz z gromadzonymi zanieczyszczeniami, a także nie oszczędzają użytkownikowi nieprzyjemnych prac związanych z ich czyszczeniem i wymianą. Problemy te nie występują gdy podstawowym sposobem separacji zanieczyszczeń w odkurzaczu centralnym jest filtracja cykloniczna.

 

dzialanie_cyklon

 

Filtracja cykloniczna to metoda oddzielania cząsteczek ciał stałych, czyli kurzu, piasku, sierści i innych stałych zanieczyszczeń z wirującego strumienia powietrza bez użycia dodatkowych mechanicznych filtrów. Sama metoda jest bardzo prosta i wykorzystuje podstawowe prawa fizyki. Powietrze po zassaniu do wnętrza jednostki centralnej wprowadzane jest w ruch wirowy i kierowane w dół. Wraz ze zmniejszaniem się promienia wirowania zwiększa się siła odśrodkowa działająca na cząsteczki zanieczyszczeń. Nad zbiornikiem na zanieczyszczenia następuje gwałtowna zmiana kierunku przepływu z wirującego w dół na liniowy w górę, bezpośrednio ku turbinie. W tym też momencie, pod wpływem działających sił: sile odśrodkowej i sile bezwładności, następuje wytrącenie się 96-98% zanieczyszczeń, które po stożku cyklonicznym osuwają się do przejrzystego zbiornika. Pozostałe 2-4% drobnych zanieczyszczeń wydalanych jest na zewnątrz budynku (w przypadku jednostek True Cyclonic®) lub zostaje zatrzymanych w wysoko wydajnym filtrze (w przypadku jednostek Filtered Cyclonic™).

 

vacuflo_wykres

 

Bezsprzeczną korzyścią zastosowania Prawdziwej Filtracji Cyklonicznej VACUFLO jest stałość siły ssącej w trakcie użytkowania urządzenia, niezależnie od ilości zassanych zanieczyszczeń. Odkurzacz będzie posiadał 100% wydajności ssącej zarówno w dniu instalacji jak i po kilku latach użytkowania. Dostępne na rynku rozwiązania, w których podstawowym sposobem filtracji jest separacja przy użyciu worka odwróconego, worka papierowego lub filtra, nie gwarantują stałej wydajności ssącej wraz z gromadzeniem się zebranych zanieczyszczeń. Dodatkowo w trakcie ich użytkowania zachodzi potrzeba wymiany i czyszczenia worka lub filtra, a kto z nas lubi być zaskakiwany koniecznością podjęcia nieplanowanych prac eksploatacyjnych, w dodatku nie należących do najprzyjemniejszych.
W przypadku jednostek True Cyclonic® użytkownik ma zagwarantowane 100% wydajności ssącej przez cały czas eksploatacji. Ponadto jest on zwolniony z nieprzyjemnych i brudnych prac związanych z wymiana i konserwacją worka lub filtra, gdyż ich nie ma. W przypadku jednostek Filtered Cyclonic™ zachodzi potrzeba wymiany wkładu filtracyjnego raz na rok przy czym dzięki specjalnej konstrukcji wydajność ssąca wraz z gromadzeniem się zanieczyszczeń spada w nieznacznym stopniu. Dzieje się tak dlatego gdyż podstawowym sposobem filtracji jest filtracja cykloniczna, o skuteczności ponad 95%. Do wkładu filtracyjnego dociera mniej niż 5% zanieczyszczeń, co ogranicza jego zużycie w trakcie eksploatacji. Ponadto sam wkład filtracyjny ma budowę harmonijkową co znacząco zwiększa jego powierzchnię filtracyjną, a tym samym przepuszczalność dla strumienia powietrza do maksimum.