Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Odkurzacze centralne

Centralne odkurzacze firmy CYCLO VAC - Filtracja pełny cyklon


 

 

 

PEŁNY CYKLONOWY SYSTEM FILTRACJI
 cyclovac hd


 

Jak  działa pełny cyklon zobacz link

 

Zupełnie nowe podejście do filtracji w najnowszych jednostkach Cyclo Vac, bardzo podobne jak w amerykańskich odkurzaczach centralnych Vacuflo, to pełny cyklon ( jednostki serii HD800C i HD801C). Dzięki temu, że jednostki z tej serii użytkowane są bez wymiennych worków i filtrów, moc i siła ssąca jest dużo większa, i niezmienna. W przypadku odkurzaczy z workami i filtrami, drobinki kurzu sukcesywnie zalepiają worek i filtry, co może mieć przełożenie na siłę ssącą odkurzacza.

 

Filtracja cykloniczna to metoda oddzielania cząsteczek ciał stałych, czyli kurzu, piasku, sierści i innych stałych zanieczyszczeń z wirującego strumienia powietrza bez użycia dodatkowych mechanicznych filtrów. Sama metoda jest bardzo prosta i wykorzystuje podstawowe prawa fizyki. Powietrze po zassaniu do wnętrza jednostki centralnej wprowadzane jest w ruch wirowy i kierowane w dół. Wraz ze zmniejszaniem się promienia wirowania zwiększa się siła odśrodkowa działająca na cząsteczki zanieczyszczeń. Nad zbiornikiem na zanieczyszczenia następuje gwałtowna zmiana kierunku przepływu z wirującego w dół na liniowy w górę, bezpośrednio ku turbinie. W tym też momencie, pod wpływem działających sił: sile odśrodkowej i sile bezwładności, następuje wytrącenie się 96-98% zanieczyszczeń, które po stożku cyklonicznym osuwają się do zbiornika. Pozostałe 2-4% drobnych zanieczyszczeń wydalanych jest na zewnątrz budynku. Posiadają filtr pyłu węglowego, dzięki czemu nie brudzi się elewacja w miejscu wydmuchiwanego powietrza. Jednostki Cyclo Vac serii HD mają zamontowane bardzo silne i sprawdzone silniki Ametek z by-pass. Silniki tego typu mają znacznie dłuższą żywotność od silników przelotowych, ponieważ powietrze zasysane przez odkurzacz jest oddzielone od powietrza chłodzącego.