Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Odkurzacze centralne

Centralne odkurzacze firmy CYCLO VAC - system Data Sync


 

SYSTEM DATA SYNC

 

 

 

Modele Cyclo Vac z filtracją hybrydową mogą mieć zastosowany system DATA SYNC. Są to modele z serii HX. Dzięki DATA SYNC mamy większą informację o jednostce odkurzacza centralnego. Wyświetlacz LED zlokalizowany na jednostce centralnej i rękojeści podaje szereg istotnych informacji np. konieczność zmiany worka czy opróżniania zbiornika, przypomnienie daty przeglądu, wymiana filtra.

 

Zobacz jak działa system DATA SYNC tutaj  i tutaj

 


 

1 - czasomierz– wskazuje liczbę godzin pracy urządzenia.

2 - migający klucz– zaleca się wykonanie oględzin i konserwacji odkurzacza centralnego

3 - turbina

Bez ruchu – urządzenie jest podłączone do zasilania.

Obracająca się – urządzenie jest włączone – pracuje. Prędkość ruchu zgodna z wybranym poziomem.

4 - migający worek

seria GX: sprawdzić i ewentualnie wymienić worek.

seria HX: sprawdzić i ewentualnie wymienić worek lub opróżnić pojemnik na śmieci.

5 - migający filtr– (seria DL)opróżnić pojemnik na śmieci i przeczyścić filtry.

6 - migający filtr pyłu węglowego - wymienić filtr.

7 - reset – aby zgasić migające ikony należy nacisnąć i przytrzymać przycisk reset przez jedną sekundę.

8 - włącznik/wyłącznik odkurzacza - umożliwia również wybór jednego z 4 poziomów mocy ssącej urządzenia.

Informacje dotyczące konserwacji, wskazywane przez cztery ikony (2, 4, 5 i 6), będą również widoczne na rękojeści węża Data Sync.