Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Ogrzewanie

Ogrzewanie elektrycznymi grzejnikami firmy ATLANTIC

 

logo_atlantic_1

 

Ogrzewanie elektryczne to technologia, która daje pewność posiadania odpowiedniej ilości ciepła w odpowiednim miejscu i czasie.

Jest to rozwiązanie w pełni komfortowe dla każdego rodzaju pomieszczeń.

Nie wymaga specjalnego pomieszczenia do składowania opału i nie ma potrzeby budowy komina.

Nie występuje niebezpieczeństwo zaczadzenia spalinami, wybuchu gazu, przecieków instalacji oraz zamarznięcia instalacji.

Istotną zaletą jest relatywnie niski koszt inwestycyjny systemu oraz jego eksploatacji.

Wydajność ogrzewania elektrycznego sięga blisko 100%.

Grzejniki elektryczne nie wymagają podłączenia pod rury, które niosą ze sobą straty energii.

 

atlantic_grzejnik

 

W porównaniu do tradycyjnych źródeł energii (gaz, olej, węgiel) jest to system pro-ekologiczny, który emituje do atmosfery niewielkie ilości CO2 i może być wytwarzany przez odnawialne źródła energii.

 

Grzejniki i suszarki elektryczne firmy Atlantic to urządzenia grzewcze, służące do ogrzewania powietrza znajdującego się w pomieszczeniu. Sposoby przekazywania tego ciepła mogą być różne.

 

RADIACJA

Radiatory w swej pracy kontrolują inercję cieplną pomieszczenia, wykorzystując przy tym wszystkie zalety promieniowania cieplnego oraz naturalnej konwekcji. Grzejniki te emitują łagodne ciepło w całym ogrzewanym pomieszczeniu.

 

atlantic_radiacja

 

Wykonane ze specjalnych materiałów, wykorzystują całą powierzchnię obudowy, by reagować bardzo szybko i efektownie na każdą zmianę temperatury w pomieszczeniu. Komfort cieplny, który dostarczają, jest porównywalny z komfortem, jaki daje nam standardowo stosowany wodny system ogrzewania centralnego.

 

Zjawisko wykorzystano przy grzejnikach i suszarkach elektrycznych firmy Atlantic np. SHANGAI, GALAPAGOS, ALIPSIS,2012, DORIS, NEFERTITI, ZANZIBAR, ORGANZA.

 

KONWEKCJA

Konwektory wykorzystują efekt unoszenia się ciepłego powietrza ogrzanego przez element grzewczy. Ciepło to wydostając się z urządzenia powoduje przemieszczanie się mas powietrza znajdującego się w całym ogrzewanym pomieszczeniu. Zjawisko te zwane również cyrkulacją, umożliwia szybkie ogrzanie pomieszczenia.

 

atlantic_konwekcja

 

Zjawisko to wykorzystano przy grzejnikach elektrycznych F17, F117, F18

 

 

PROMIENIOWANIE

Promiennik ciepła to urządzenia wykorzystujące w swej pracy efekt frontalnego emitowania termoelektrycznych fal cieplnych, swym charakterem zbliżonych do promieniowania słonecznego lub do ciepła wytwarzanego przez kominek.

 

atlantic_promieniowanie

 

Promieniowanie to rozprzestrzenia się w linii prostej. Pozwala ono na przejmowanie wytworzonego ciepła przez nas samych oraz przedmioty z naszego otoczenia, zapewniając również niewielką różnicę temperatur pomiędzy podłogą a sufitem.

Promienniki zapewniają silniejsze odczucie ciepła przy użyciu tej samej ilości energii, w porównaniu do ogrzewania konwekcyjnego, zdecydowanie zwiększając nasze poczucie komfortu.

Zjawisko to wykorzystano w radiatorze SOLIUS.

 

 

 

Zalety grzejników i suszarek elektrycznych firmy Atlantic:

- pełne bezpieczeństwo użytkowania urządzenia wykluczające możliwość porażenia prądem elektrycznym. Wszystkie grzejniki i suszarki firmy Atlantic posiadają II klasę bezpieczeństwa, są podwójnie izolowane IP 247, co umożliwia ich montaż w łazience

- w 2 strefie bezpieczeństwa.

- zredukowana do minimum możliwość spalania kurzu osiadającego na elemencie grzejnym (temperatura pracy elementu grzejnego jest niższa od temperatury spalania kurzu

- długowieczność - średni okres żywotności grzejników firmy Atlantic wynosi 20-25 lat

- cicha praca
- praca grzejnika i suszarki Atlantic nie jest słyszalna dla ludzkiego ucha

- gwarancja na 2 lata