Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Ogrzewanie

Ogrzewanie elektrycznymi grzejnikami firmy ATLANTIC

 

logo_atlantic_1

 

Ogrzewanie elektryczne to technologia, która daje pewność posiadania odpowiedniej ilości ciepła w odpowiednim miejscu i czasie.

Jest to rozwiązanie w pełni komfortowe dla każdego rodzaju pomieszczeń.

Nie wymaga specjalnego pomieszczenia do składowania opału i nie ma potrzeby budowy komina.

Nie występuje niebezpieczeństwo zaczadzenia spalinami, wybuchu gazu, przecieków instalacji oraz zamarznięcia instalacji.

Istotną zaletą jest relatywnie niski koszt inwestycyjny systemu oraz jego eksploatacji.

Wydajność ogrzewania elektrycznego sięga blisko 100%.

Grzejniki elektryczne nie wymagają podłączenia pod rury, które niosą ze sobą straty energii.

 

atlantic_grzejnik

 

W porównaniu do tradycyjnych źródeł energii (gaz, olej, węgiel) jest to system pro-ekologiczny, który emituje do atmosfery niewielkie ilości CO2 i może być wytwarzany przez odnawialne źródła energii.

 

Grzejniki i suszarki elektryczne firmy Atlantic to urządzenia grzewcze, służące do ogrzewania powietrza znajdującego się w pomieszczeniu. Sposoby przekazywania tego ciepła mogą być różne.

 

RADIACJA

Radiatory w swej pracy kontrolują inercję cieplną pomieszczenia, wykorzystując przy tym wszystkie zalety promieniowania cieplnego oraz naturalnej konwekcji. Grzejniki te emitują łagodne ciepło w całym ogrzewanym pomieszczeniu.

 

atlantic_radiacja

 

Wykonane ze specjalnych materiałów, wykorzystują całą powierzchnię obudowy, by reagować bardzo szybko i efektownie na każdą zmianę temperatury w pomieszczeniu. Komfort cieplny, który dostarczają, jest porównywalny z komfortem, jaki daje nam standardowo stosowany wodny system ogrzewania centralnego.

 

Zjawisko wykorzystano przy grzejnikach i suszarkach elektrycznych firmy Atlantic np. SHANGAI, GALAPAGOS, ALIPSIS,2012, DORIS, NEFERTITI, ZANZIBAR, ORGANZA.

 

KONWEKCJA

Konwektory wykorzystują efekt unoszenia się ciepłego powietrza ogrzanego przez element grzewczy. Ciepło to wydostając się z urządzenia powoduje przemieszczanie się mas powietrza znajdującego się w całym ogrzewanym pomieszczeniu. Zjawisko te zwane również cyrkulacją, umożliwia szybkie ogrzanie pomieszczenia.

 

atlantic_konwekcja

 

Zjawisko to wykorzystano przy grzejnikach elektrycznych F17, F117, F18

 

 

PROMIENIOWANIE

Promiennik ciepła to urządzenia wykorzystujące w swej pracy efekt frontalnego emitowania termoelektrycznych fal cieplnych, swym charakterem zbliżonych do promieniowania słonecznego lub do ciepła wytwarzanego przez kominek.

 

atlantic_promieniowanie

 

Promieniowanie to rozprzestrzenia się w linii prostej. Pozwala ono na przejmowanie wytworzonego ciepła przez nas samych oraz przedmioty z naszego otoczenia, zapewniając również niewielką różnicę temperatur pomiędzy podłogą a sufitem.

Promienniki zapewniają silniejsze odczucie ciepła przy użyciu tej samej ilości energii, w porównaniu do ogrzewania konwekcyjnego, zdecydowanie zwiększając nasze poczucie komfortu.

Zjawisko to wykorzystano w radiatorze SOLIUS.

 

 

 

Zalety grzejników i suszarek elektrycznych firmy Atlantic:

- pełne bezpieczeństwo użytkowania urządzenia wykluczające możliwość porażenia prądem elektrycznym. Wszystkie grzejniki i suszarki firmy Atlantic posiadają II klasę bezpieczeństwa, są podwójnie izolowane IP 247, co umożliwia ich montaż w łazience

- w 2 strefie bezpieczeństwa.

- zredukowana do minimum możliwość spalania kurzu osiadającego na elemencie grzejnym (temperatura pracy elementu grzejnego jest niższa od temperatury spalania kurzu

- długowieczność - średni okres żywotności grzejników firmy Atlantic wynosi 20-25 lat

- cicha praca
- praca grzejnika i suszarki Atlantic nie jest słyszalna dla ludzkiego ucha

- gwarancja na 2 lata

 

 


 

 

 

 

 

STEROWANIE

 

Sterowanie jest bardzo ważnym elementem każdej instalacji grzewczej, daje nam ono możliwość lepszego dopasowania temperatury do naszych potrzeb. Zastosowanie systemu sterowania pozwala osiągnąć oszczędności rzędu 25% w skali roku. Samo obniżenie temperatury choćby o 1 stopień C to oszczędność rzędu 6-7% w rocznych wydatkach przeznaczonych na energię.

 

Firma Atlantic w swoich grzejnikach elektrycznych wprowadziła tzw. PASS Program. PASS Program to system przesyłania informacji oraz sterowania pracą jednego lub wielu urządzeń za pośrednictwem programatora (chronokarty), który umożliwia znaczące obniżenie kosztów eksploatacji.

 

atlantic_term_cyfr

 

System oparty na termostacie cyfrowym, który posiada 5 trybów pracy:

KOMFORT – temperatura pomieszczeń oczekiwana podczas przebywania w nich osób w celu zapewnienia maksymalnie komfortowej atmosfery;

EKO – temperatura pomieszczeń obniżona do poziomu ekonomicznego, np. Podczas nieobecności domowników lub w nocy podczas snu;

ANTYZAMARZANIE- temperatura pomieszczeń utrzymana na stałym poziomie +/-7 st.C, np. Podczas przedłużonej nieobecności domowników, zimowych wakacji;

PROGRAM- bezpośrednia współpraca urządzenia z programatorem zarządzającym;

STOP- zatrzymanie pracy oraz wyłączenie urządzenia.

 

Termostat umożliwia ustawienie temperatury pracy grzejnika w zakresie +7 st.C do 30 st.C, po osiągnięciu której grzejnik automatycznie się wyłącza. Wartość temperatury osiągana jest z dokładnością do 0,1 st.C.

Termostaty firmy Atlantic wyposażone są w przewód sterujący, który może odebrać nawet 6 poleceń z programatora i odpowiednio dopasować.

 


 

 

 

 

 

 

CHRONOPASS

 

CHRONOPASS to programator, który można zainstalować w dowolnym produkcie z serii PASS Program. Po zainstalowaniu (w specjalnej kieszeni grzejnika, zwanej INTERFEJS) staje się niewidocznym elementem grzejnika. Programator ten umożliwia zarządzanie zarówno jednym, jak i całym systemem grzewczym opartym o urządzenia z gamy PASS Program lub gamy z termostatem elektronicznym (NUMERIC- dotyczy suszarek).

 

 CHRONOPASS daje użytkownikowi możliwości zmiany parametrów jego pracy w dowolnym momencie.

Programator ten pozwala zaprogramować cały tydzień, w którym do wyboru mamy 3 niezależne programy oraz 2 rodzaje temperatur.

 

atlantic_chronopass

 

CHRONOPASS obsługuje 1 strefę grzewczą, w której jest w stanie sterować pracą aż 15-tu urządzeń.

 

atlantic_chronopass_podl

 

Dzięki nim użytkownik z dużą elastycznością może dopasować komfort pracy grzejników do swoich potrzeb. Grzejniki, w których został umieszczony CHRONOPASS, za pośrednictwem przewodu sterującego przesyła do pozostałych urządzeń informacje, które zostały uprzednio zaprogramowane.

 

 

DIGI Pilot

 

DIGI Pilot to programator naścienny, który może sterować grzejnikami pracującymi w 1 lub 2 oddzielnych strefach grzewczych.

 

atlantic_digipilot_podl

 

DIGI Pilot posiada duży, czytelny i podświetlany ekran ciekłokrystaliczny obrazujący w sposób graficzny (obrazkowy) szereg funkcji informujących użytkownika np. O tym, w którym z programów i z jaką ustawioną aktualnie temperaturą pracuje. Widoczne są również wskazania numeru strefy grzewczej, w której pracuje programator, aktualnego czasu oraz aktualnego trybu pracy. DIGI Pilot oferuje 3 możliwe do wyboru programy fabryczne Pr.1,Pr.2,Pr.3 zapisane w pamięci programatora, które nie podlegają modyfikacji oraz możliwość ustawienia jednego stałego trybu pracy.

 

atlantic_digipilot

 

DIGI Pilot posiada blokadę rodzicielską, czasowe zawieszenie pracy programu, zawieszenie programu z automatycznym powrotem do ustawień, 2 dodatkowe programy umożliwiające obniżenie temperatury Komfort o 1 st.C lub 2 st.C, wygaszacz ekranu.

 


 

 

 

 

 

 

OPTIMA

 

OPTIMA to programator naścienny, który z dowolnego miejsca budynku, może sterować grzejnikami pracującymi w 1 lub 2 oddzielnych strefach grzewczych.

W obrębie 1 strefy grzewczej jest on w stanie sterować pracą aż 15-tu urządzeń. Posiada bardziej rozbudowany tryb temperatur komfortowych. Programator OPTIMA posiada dwa niewielkie zewnętrzne wyświetlacze, na których wyświetla aktualną temperaturę pomieszczenia oraz program, w którym obecnie pracuje.

 

atlantic_optima

 

Programator ten umożliwia zarządzanie zarówno jednym, jak i całym systemem grzewczym opartym o urządzenia z gamy PASS Program lub gamy z termostatem elektronicznym (NUMERIC- dotyczy suszarek). Daje on użytkownikowi możliwości zmiany parametrów jego pracy w dowolnym momencie.

OPTIMA posiada blokadę rodzicielską, czasowe zawieszenie pracy programu, zawieszenie programu z automatycznym powrotem do ustawień, pracę w trybie stałym, wygaszacz ekranu.

 

OPTIMA pozwala zaprogramować cały tydzień, w którym do wyboru mamy 3 niezależne programy oraz dwa rodzaje temperatur dla każdego z nich.

 

atlantic_optima_podl

 

 

OPTIMA Pack

 

OPTIMA Pack jest to system zarządzania energią. Jest to połączenie funkcji programowania z funkcją sterowania dopływem prądu do poszczególnych urządzeń poprzez chwilowe ich odłączenie w celu utrzymania optymalnych parametrów pracy całego systemu. Zadaniem OPTIMA Pack jest zapobieganie przekroczeniu maksymalnej mocy zasilania określonej w umowie z zakładem energetycznym dla danego mieszkania/budynku.

 

atlantic_optima_pack_podl

 

W przypadku przekroczenia ustalonego limitu energii system automatycznie zatrzymuje czasowo poszczególne urządzenia grzewcze lub produkcję ciepłej wody użytkowej na rzecz urządzeń o aktualnie wyższym priorytecie.

OPTIMA Pack może sterować urządzeniami w 3 oddzielnych strefach grzewczych oraz niezależnym obiegiem ciepłej wody użytkowej.

 

Grzejniki firmy Atlantic dane techniczne tutaj

Cennik grzejników elektrycznychfirmy Atlantic tutaj