Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Ogrzewanie

Ogrzewanie nadmuchowe - system VariTrane

OGRZEWANIE NADMUCHOWE


SYSTEM ZE ZMIENNĄ


ILOŚCIĄ POWIETRZA  - VARITRANE
Dzięki uprzejmości TRANE Polska przedstawiamy kolejny system strefowego rozdziału powietrza VariTrane

W latach 70. zaczęto pracować nad zmniejszeniem zużycia energii przez systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynkach. Jednocześnie coraz większą wagę zaczęto przykładać do zapewnienia indywidualnych warunków komfortu w pomieszczeniach oraz możliwości kontroli parametrów powietrza. Wtedy to systemy wentylacji i klimatyzacji ze zmienną ilością powietrza (Variable Air Volume - VAV) zyskały popularność i zaczęły być powszechniej stosowane. Obecnie szczególną popularnością cieszą się w USA, gdzie około 80% budynków biurowych jest klimatyzowanych przy zastosowaniu tych systemów. Firma Trane pracuje nad udoskonalaniem systemów VAV od roku 1973 i należy do ich największych producentów w USA - zarówno w zakresie urządzeń klimatyzacyjnych, jak i automatyki.

Co to jest VAV?
Zasada działania systemu VAV polega na dostarczaniu zmiennej ilości powietrza o stałej temperaturze w celu utrzymania warunków komfortu przy zmiennych obciążeniach cieplnych w pomieszczeniach. Dla porównania tradycyjne systemy dostarczają stałą ilość powietrza o zmiennej temperaturze (
CAV - Constant Air Volume). Regulację temperatury nawiewanego powietrza najczęściej osiąga się tam (CAV) poprzez sterowanie wydajnością chłodnicy i nagrzewnicy w centrali klimatyzacyjnej oraz montaż nagrzewnic strefowych. W celu zaoszczędzenia energii stosowana jest recyrkulacja powietrza oraz odzysk ciepła. Podobne metody oszczędzania energii stosowane są również w systemach VAV. Dodatkowo system ten, ze względu na swoją specyfikę (zmienna ilość powietrza), umożliwia znaczne oszczędności w poborze mocy przez wentylator oraz w wydajności chłodniczej i grzewczej - szczególnie podczas pracy systemu przy niepełnym obciążeniu. Dodatkowym walorem jest możliwość indywidualnej regulacji temperatury w wielu strefach o różnych wymaganiach (chłodzenia i ogrzewania) przy zastosowaniu jednej centrali klimatyzacyjnej. Realizowane jest to przez montaż, w każdej z kontrolowanych stref, regulatora VAV (skrzynki) oraz termostatu.
W tabeli przedstawiono porównanie trzech systemów wentylacyjnych:System CAV – jedna strefa System CAV – klika stref (nagrzewnice strefowe) System VAV Stały obór mocy przez wentylator Stały pobór mocy przez wentylator Oszczędności w zużyciu mocy przez wentylator Oszczędności wydajności chłodniczej Niewielkie oszczędności wydajności chłodniczej Oszczędności wydajności chłodniczej Umożliwia utrzymanie warunków komfortu w jednej strefie Umożliwia utrzymanie warunków komfortu w wielu strefach w sposób nieoszczędny Umożliwia utrzymanie warunków komfortu w wielu strefach w sposób efektywny Pobór energii na dogrzewanie powietrza rośnie przy częściowym obciążeniu Stosowanie systemów VAV daje oszczędności i jest najbardziej celowe w budynkach, w których występują:
- zmienne profile zysków ciepła w po szczególnych strefach,
- konieczność stosowania indywidual nej regulacji temperatury w wielu niezależnych strefach,
- wspólny kanał powietrza powrotnego.

Zakres zastosowań urządzeń VAV jest bardzo szeroki: od mniejszych budynków do rozległych i skomplikowanych. Obecnie są one stosowane m.in. w pomieszczeniach biurowych, budynkach użyteczności publicznej (szkołach, kinach, teatrach, placówkach służby zdrowia).