Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Ogrzewanie

Ogrzewanie nadmuchowe - system VariTrane - strona 2


Elementy systemu VAV
Podstawowe elementy instalacji wentylacyjnej ze zmienną ilością powietrza to (rys. 1):- centrala klimatyzacyjna z wentylatorem nawiewnym o zmiennej ilości powietrza,
- kanały nawiewne,
- terminale VAV ze sterownikami i termostatami, dla każdej niezależnie kontrolowanej strefy,
- nawiewniki,
- kanały i dyfuzory powietrza powrotnego.

Terminale VAV (skrzynki)
Podstawowym elementem systemów ze zmienną ilością powietrza są skrzynki VAV. Są one wyposażone w urządzenie regulujące przepływ (najczęściej przepustnicę lub zawór) z siłownikiem i sterownikiem oraz w zależności od zastosowania - nagrzewnicę, filtr i/lub mały wentylator mieszający. Sterowanie przepływem odbywa się na podstawie wskazań termostatu umieszczonego w regulowanej strefie.
Podstawowym i najczęściej stosowanym rodzajem skrzynek VAV są terminale montowane w instalacjach jednoprzewodowych - dla stref wymagających tylko chłodzenia (
VCCF - Single duct, cooling only) - rys. 2. Składają się one jedynie z przepustnicy oraz układu sterowania. Regulują ilość powietrza przygotowanego i dostarczanego przez centralę wentylacyjną. Ten rodzaj skrzynek jest zazwyczaj stosowany do regulacji parametrów powietrza w wewnętrznych strefach budynków. W miarę zmniejszania się zapotrzebowania na chłodzenie, zmniejsza się ilość nawiewanego powietrza. Zmienia się ona, w zależności od sygnałów przekazywanych przez termostat, między wartością maksymalną i minimalną. Wartość maksymalna zależy od projektowanego obciążenia chłodniczego. Wartość minimalna jest zwykle określona przez wymaganą minimalną ilość powietrza higienicznego lub minimalną ilość powietrza do doboru nawiewnika.W strefach budynków, które sezonowo wymagają ogrzewania (np. ze ścianami zewnętrznymi), stosuje się terminale VAV z nagrzewnicami wodnymi (
VCWF) lub elektrycznymi (VCEF - podgrzewanie strefowe) albo wentylatorami mieszającymi powietrze dostarczane z centrali wentylacyjnej z powietrzem z pomieszczenia (odzysk ciepła).
W czasie chłodzenia skrzynki z nagrzewnicami strefowymi (rys. 3) pracują w taki sam sposób, jak urządzenia tylko chłodzące - ze spadkiem obciążenia chłodniczego zmniejsza się ilość nawiewanego powietrza. Gdy zyski ciepła spadają poniżej wartości minimalnej, okresowo włącza się nagrzewnica w celu skompensowania przechłodzenia pomieszczenia. W trybie ogrzewania nagrzewnica pracuje w sposób ciągły (rys. 4).

Taki sposób dogrzewania powietrza w nagrzewnicach strefowych jest bardziej oszczędny niż podobny w systemach ze stałą ilością powietrza (CAV), gdyż odbywa się przy zredukowanym przepływie powietrza i tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
W terminalach VAV z wentylatorem (
fan-powered terminal units) podgrzewanie powietrza odbywa się poprzez mieszanie powietrza dostarczanego do skrzynki z powietrzem z pomieszczenia. Wentylator mieszający może być podłączony w sposób równoległy (VPCF - parafleI, fan-powered) lub szeregowy (VSCF - series, fan-powered) w stosunku do powietrza z centrali wentylacyjnej.
W trybie chłodzenia, skrzynki z wentylatorem podłączonym w sposób równoległy (rys. 5) pracują w taki sam sposób jak tylko chłodzące. Gdy obciążenie chłodnicze spada poniżej minimalnego, włącza się wentylator mieszający i do pomieszczenia nawiewane jest powietrze o wyższej temperaturze. Gdy potrzebne jest dodatkowe podgrzewanie powietrza, stosuje się dodatkowe nagrzewnice (elektryczne lub wodne).
W terminalach z wentylatorem podłączonym w sposób szeregowy (rys. 6) ilość powietrza dostarczanego do pomieszczenia jest stała, a jego temperatura zmienna. Wentylator pracuje w sposób ciągły, gdy pomieszczenie jest użytkowane, pobierając powietrze zarówno z centrali klimatyzacyjnej, jak i z pomieszczenia. Również w tym przypadku do dodatkowego podgrzania powietrza stosuje się nagrzewnice. Instalowanie takich skrzynek jest wyjątkowo korzystne - centralny system pracuje ze zmienną ilością powietrza, a do pomieszczeń dostarczana jest stała ilość powietrza. Ułatwia to wymianę powietrza oraz upraszcza dobór nawiewników.

Nawiewniki
Dobór nawiewników i elementów wywiewnych oraz ich wzajemne usytuowanie są bardzo istotnymi czynnikami. Należy brać je pod uwagę przy projektowaniu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ze względu na prawidłowe rozprowadzenie i wymianę powietrza w pomieszczeniach. W systemach VAV jest to szczególnie ważne, gdyż ilość powietrza jest zmienna. Generalnie zaleca się stosowanie nawiewników liniowych, których konstrukcja, w szerokim zakresie ilości nawiewanego powietrza, umożliwia jego prawidłowe rozprowadzenie w strefie pracy. Wykorzystują one tzw. efekt Coanda - powietrze wypływając z nawiewnika z pewną prędkością wzdłuż powierzchni sufitu, powoduje powstanie strefy podciśnienia i "przyklejenie się" strumienia do sufitu oraz "podmieszanie" powietrza z pomieszczenia. Wpływając do strefy pracy ma już uśrednioną temperaturę oraz mniejszą prędkość (rys. 7).