Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Ogrzewanie

Ogrzewanie nadmuchowe - system VariTrane - strona 3System kanałów
Prawidłowo zaprojektowany system kanałów rozprowadzających powietrze:
- minimalizuje wielkość ciśnienia statycznego wentylatora nawiewnego i związane z nim zapotrzebowanie mocy,
- minimalizuje koszty instalacji bez zmniejszania sprawności (efektywności) systemu,
- utrzymuje hałas w pomieszczeniach na odpowiednim poziomie,
- jest dostosowany do istniejących ograniczeń miejsca na prowadzenie kanałów bez nadmiernego spadku ciśnienia,
- umożliwia łatwy dostęp do skrzynek i urządzeń regulacyjnych.

Sterowanie
Zmienne warunki pracy, przymykanie i otwieranie się przepustnic w różnych punktach instalacji powodują, że ciśnienie statyczne w systemie również jest zmienne. Dla zwiększenia stabilności regulacji istotne jest, by sterowanie skrzynkami VAV było niezależne od wahań ciśnienia statycznego (
pressure - independent control). Osiąga się to poprzez pomiar i sterowanie ilością powietrza dopływającego do skrzynki VAV. Do pomiaru ilości powietrza stosuje się wieIopunktowe (uśredniające) mierniki przepływu (Varitrane flow ring), montowane na wlocie do skrzynek, które umożliwiają dokładne określenie ilości powietrza (poprzez pomiar różnicy ciśnienia całkowitego i statycznego) rys. 8.Sterownik skrzynki VAV na tej podstawie otwiera lub zamyka przepustnicę, tak aby utrzymać nastawioną wielkość przepływu.
Jak widać, położenie przepustnicy jest wynikiem regulacji - zależy od wymaganej w danej chwili ilości powietrza. Zwiększa to stabilność regulacji (a więc zmniejsza wahania temperatury w pomieszczeniu) oraz umożliwia ustawianie maksymalnego i minimalnego przepływu (a nie pozycji przepustnicy) w urządzeniach sterujących. Jest to najbardziej popularna metoda regulacji urządzeń VAV.

W systemie VariTrane stosowane są urządzenia do regulacji:
- cyfrowej (DOG),
- analogowej (elektronicznej),
- pneumatycznej.
Wszystkie urządzenia umożliwiają regulację niezależną od ciśnienia (
Pressure-Independent Control).

Regulacja cyfrowa stała się ogólnie dostępna wraz z rozwojem technologii komputerowej. Jest najdokładniejsza, najwszechstronniejsza, ale i najdroższa ze wszystkich dostępnych w systemach VAV. Sposób regulacji oraz większość urządzeń są podobne do tych stosowanych w systemach regulacji analogowej. Podstawowa różnica polega na tym, że systemy DDG zawierają programowalne mikroprocesory, które znacznie zwiększają ich możliwości w porównaniu z pozostałymi metodami regulacji. Pozwalają one na komunikację pomiędzy sterownikami urządzeń a centralnym systemem zarządzania budynkiem (BMS). Rezultatem tego jest możliwość monitorowania całego systemu VAV z jednego punktu, elastyczność regulacji, zdolność do wykorzystywania kompleksowych strategii oszczędzania energii oraz "inteligentnego" zarządzania budynkiem.
Regulacja pneumatyczna jest technologią sprawdzoną, ciągle bardzo popularną w wielu istniejących budynkach. Jest najmniej dokładna i wymaga ciągłej konserwacji. Gdy źródło sprężonego powietrza znajduje się już w budynku, koszty instalacji urządzeń pneumatycznych koniecznych dla zapewnienia najbardziej podstawowych funkcji sterowania - są generalnie niższe od pozostałych metod regulacji. Zbudowanie centralnego systemu, umożliwiającego zdalne sterowanie, jest jednak wyjątkowo drogie i trudne.