Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Ogrzewanie

Ogrzewanie nadmuchowe- system HVAC -Miller

CENTRALNE OGRZEWANIE POWIETRZNE NADMUCHOWE HVAC

 (Heating,Ventilation and Air Conditioning).

 


Integralną częścią budowy domu jest montaż instalacji ogrzewania. Ogrzewanie wodne (za pomocą kaloryferów) wraz z wentylacją grawitacyjną, w obecnych bardzo szczelnych budynkach, nie zdaje egzaminu. W pomieszczeniach o małej wymianie powietrza występuje wilgoć, powstaje pleśń. Często zmuszeni jesteśmy do montażu działającej oddzielnie centrali wywiewno-nawiewnej, która stanowi dodatkowy koszt.

Problem ten przestał istnieć w momencie wprowadzenia ogrzewania nadmuchowego kanałowego. Ciepłą wodę w rurkach i kaloryferach, zastąpiono ciepłym powietrzem rozprowadzanym za pomocą kanałów po całym budynku. Ogrzane powietrze krąży w obiegu zamkniętym z kontrolowanym dopływem z zewnątrz. Kaloryfery, które nie zawsze komponują się najlepiej z wystrojem wnętrza, zastąpiono kratkami nawiewnymi.


 

Funkcje systemu:


System HVAC ( Heating,Ventilation and Air Conditioning) nazwę swą bierze od słów:

heating- ogrzewanie,

ventilation- wentylacja,

air conditioning- klimatyzacja.

HVAC jest rozwiązaniem zapewniającym pełną obróbkę powietrza. Poszczególne moduły, które realizują różne funkcje,mogą być zainstalowane jednorazowo lub etapami.


- ogrzewanie- Często stosowaną w systemie ogrzewania nadmuchowego kanałowego jest nagrzewnicagazowa na gaz ziemny lub płynny.

Nagrzewnica taka składa się z:

  • wysokosprawnego wymiennika (ogniowo-powietrznego), w którym następuje wymiana ciepła między spalinami, a ogrzewanym powietrzem;

  • cichobieżny wentylator wymuszający obieg powietrza w instalacji kanałowej;

  • wentylator spalin;

  • system zabezpieczeń pozwalający na całkowitą bezpieczną eksploatację( zawiera m.in. czujniki temperatury, czujnik ciągu kominowego, czujnik kontroli płomienia);


Nagrzewnice gazowe Miller dzielą się na standardowe o sprawności 92%( ich typoszereg mocy to: 16, 20, 24, 28 kW) i na kondensacyjne z zamknięta komorą spalania o sprawności 105% ( ich typoszereg mocy to: 13,5, 18, 22, 30 kW).

Jeśli jedynym dostępnym medium jest energia elektryczna, można zastosować klimatyzator rewersyjny(pompa ciepła powietrze-powietrze) wspomagany grzałką elektryczną.Najczęściej stosowanym źródłem ciepła w prezentowanym systemie jest nagrzewnica powietrza na gaz ziemny lub płynny
- wentylacja- dopuszczane do obiegu świeże powietrze może być czerpane:

  • bezpośrednio z zewnątrz- czerpnia ścienna lub dachowa;

  • poprzez wymiennik odzyskujący ciepło z powietrza wyrzucanego;

  • z gruntowego wymiennika GWC.

Kratki i czerpnie powietrza


 

- chłodzenie- w odróżnieniu od klimatyzacji split, gdzie chłodzenie odbywa się zwykle w jednym pomieszczeniu, w systemie HVAC chłodzenie obejmuje cały budynek. Klimatyzację mamy tu centralną. Odpowiedniej mocy klimatyzator, montowany na zewnątrz budynku, współpracuje z kanałową chłodnicą umieszczoną na nagrzewnicy. Blok wentylatorowy oraz system kanałów wykorzystywany jest do rozprowadzenia chłodnego powietrza, jak i ciepłego. Koszty wykonania instalacji kanałowej ponoszone są tylko raz, gdy zakładane jest ogrzewanie. Przy późniejszym zakupie klimatyzatora wystarczy się tylko wpiąć w istniejące kanały. Klimatyzatory Miller produkowane są w typoszeregu: 10,5 kW,14 kW, 17 kW mocy chłodniczej.
W przypadku funkcji chłodzenia odpowiedniej mocy klimatyzator montowany na zewnątrz budynku, współpracuje z kanałową chłodnicą umieszczoną na nagrzewnicy.


 

- filtrowanie- w zależności od rodzaju stosowanego filtra użytkownik może się pozbyć kurzu, mikropyłków, roztoczy czy nieprzyjemnych zapachów np. nikotyny. Dostępny jest bogaty wybór filtrów m.in. mechaniczne, tkaninowe, elektrostatyczne, elektrostatyczno- jonizujące. W zależności od klasy filtra uzyskuje się różne stopnie filtracji.

- jonizacja- niektóre z filtrów mogą poddać powietrze procesowi jonizacji. Są to jednak filtry dość drogie. Tańszym rozwiązaniem jest filtr z lampą UV ( montowaną w kanale powrotnym). Emitowane promieniowanie ulrafioletowe ma działanie bakteriobójcze i ujemnie jonizuje powietrze (uczucie świeżości).

- nawilżanie- ważnym czynnikiem wpływającym na dobre samopoczucie jest wilgotność powietrza. Ponadto utrzymanie wilgotności na poziomie 45% pozwala na większe odczucie ciepła ( przy tej samej temperaturze) niż w pomieszczeniu przy powietrzu bardziej wysuszonym. Najczęściej stosowanym nawilżaczem w systemie Miller jest tzw. nawilżacz przelotowy. Nawilżanie odbywa się poprzez odparowanie wody pod wpływem ciepłego powietrza, podczas funkcji grzania nagrzewnicy. Uzyskiwana wydajność wynosi ponad 50 l na dobę. Poziom zadanej wilgotności kontroluje higrometr ( ścienny lub kanałowy), który sterując elektrozaworem dawkuje odpowiednią ilość wody. Do wyboru są też nawilżacze podkanałowe, bębnowe lub z wentylatorem.

Funkcjonalność systemu nadmuchowego może być uzupełniona dodatkowo o współpracę z kominkiem grzewczym


 

- sterowanie- integralną częścią systemu HVAC jest sterownik Miller, który kontroluje pracę systemu: grzanie, chłodzenie i wentylację. Główna zaletą sterownika jest jego możliwość programowania. Posiada możliwość sterowania temperaturą w czterech dowolnie ustalonych przedziałach czasowych w ciągu doby, dla każdego dnia tygodnia ( w zależności od typu sterownika). Najpowszechniej stosowany program tygodniowy to 5+1+1(od poniedziałku do piątku, sobota, niedziela). Sterownik dodatkowo posiada funkcję wyboru dnia specjalnego oraz informuje użytkownika o konieczności wymiany filtra powietrza.

Sterownik Miller


System nadmuchowy Miller jest skierowany do budownictwa jednorodzinnego, małych i średnich obiektów budowlanych ( biura, pawilony,restauracje) i może obsłużyć obiekty o powierzchni użytkowej do 300m2. Nagrzewnice Miller znajdują zastosowanie również w większych obiektach: hale, kościoły, magazyny. Urządzenia można łączyć w sekcje lub rozmieszczać w różnych miejscach obiektu. Zastosowanie kilku jednostek do większego obiektu umożliwia podział na strefy grzewcze lub klimatyzacyjne bez stosowania kosztownej automatyki.

Koszt instalacji systemu nadmuchowego, w wersji podstawowej, w nowo budowanych domach, jest niższy od kosztu systemu ogrzewania standardowego wodnego. W miarę możliwości finansowych, system uzupełnia się centralą klimatyzacyjną, nawilżaczem powietrza, filtry mechaniczne wymienia się na filtry elektrostatyczne- jonizujace.

Wielokrotnie mniejsza, niż w przypadku układu z wodą, bezwładność cieplna układów powietrznych, powoduje, że od startu systemu do osiągnięcia parametrów normalnego użytkowania mija bardzo niewiele czasu. Oszczędności z tego tytułu kształtują się w granicach od 30% w domkach jednorodzinnych do ponad 50% w halach produkcyjnych, biurach, pawilonach handlowych. W kościołach, gdzie można utrzymywać temperaturę dyżurną ok.7st i tylko chwilowo podnosić ją, ogrzewanie nadmuchowe daje oszczędności nawet ok.80% w stosunku do ogrzewania tradycyjnego.


Jeśli chodzi o sterowanie pogodowe takim układem to proponujemy artykuł na naszym blogu tutaj, o sterowaniu strefowym artykuł tutaj.
Ceny mogą ulec zmianie.