Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Pompy ciepła

Pompy ciepła NIBE - Jak to działa ?

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ceny nośników energii rosną i będą
stale rosnąć. Szczególnie dotkliwie odczuli to wszyscy posiadacze
kotłowni olejowych. I choć paliwa stałe na dzień dzisiejszy są
najtańsze, to trudno powiedzieć by takie ogrzewanie było wygodne i
komfortowe. Tymczasem są tanie i ekonomiczne źródła ciepła zapewniające
klimatyzację latem i ogrzewanie zimą. Te źródła to grunt i przyroda
która nas otacza. A energię z nich pozyskamy dzięki szwedzkim pompom
ciepła NIBE


Pompa ciepła jest urządzeniem zamieniającym ciepło niskoparametrowe na ciepło wysokoparametrowe.
Pompa ciepła pracuje w
cyklu sprężania par na tej samej zasadzie jak lodówka. Służy do odbierania energii ciepła z jednego źródła i przekazywania jej do źródła drugiego. Krótko mówiąc mamy do czynienia z transportem energii cieplnej pomiędzy dwoma źródłami, z których jedno wykorzystywane jest w systemach grzewczych np. w instalacji c.o. w budynku.

Pompa ciepła składa się ze:

  • sprężarki,
  • zaworu rozprężnego
  • parownika i skraplacza
    (płytowe wymienniki ciepła)
 
 


Spośród pomp ciepła NIBE możecie Państwo wybrać odpowiednie rozwiązanie:

gruntowe pompy ciepła

gruntowe pompy ciepła - podstawowe źródło ciepła i c.w.u. do domów jednorodzinnych nowych i modernizowanych, budynków wielorodzinnych, usługowych, przemysłowych i innych,

pompy ciepła na powietrze zewnętrzne

pompy ciepła na powietrze zewnętrzne - np. do modernizowanych kotłowni na olej lub propan-butan oraz wszędzie tam, gdzie z jakichś przyczyn niemożliwe jest zastosowaniegruntowych pomp ciepła,

pompy ciepła na powietrze wentylacyjne wywiewne

pompy ciepła na powietrze wentylacyjne wywiewne - przede wszystkim do domów niskoenergetycznych i pasywnych, ale również jako urządzenie do wentylacji, produkcji ciepła i c.w.u. w poszczególnych mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych.


 

Pompy ciepła gruntowe FIGHTER 1330 produkowane są w zakresie mocy wyjściowej od 20 do 60 kW. Jednak przy połączeniu równoległym (kaskady) można uzyskać nawet do 540kW.

Czynnikiem chłodniczym realizującym proces termodynamiczny jest R407C. Czynnik ten zastępujący freon R22 (ma zbliżone właściwości termodynamiczne) to mieszanina R32/R125/R134a. Jest niepalny, niewybuchowy i trwały chemicznie. W związku z tym, że nie jest freonem (grupy CFC i HCFC), nie przyczynia się do niszczenia warstwy ozonowej.

Jak to działa ???
Posiadacze systemu gruntowego źródła ciepła mają zapewnioną energię cieplną na wiele lat. Pompy ciepła pracują na innej zasadzie niż systemy kotłowe i nie wymagają częstej konserwacji.
Kotły aby wytworzyć ciepło muszą spalać typowe paliwa takie jak olej, czy gaz ziemny. Przy wykorzystaniu ciepła z gruntu nie istnieje konieczność stosowania nośnika energii w postaci paliwa, co uniezależnia nas od stale rosnących cen gazu lub oleju opałowego. Zamiast tego naturalne ciepło gromadzone w ziemi zarówno w zimie jak i w lecie odbierane jest przez rury układane w pętli tworzącej wymiennik gruntowy, tzw. dolne źródło. Instalowany jest on poniżej poziomu gruntu lub zanurzony pod powierzchnią wody np. w stawie, czy jeziorze. W wielu przypadkach istnieje możliwość wykorzystania
wód gruntowych jako czynnika dostarczającego ciepło. Przepompowuje się je przez pompę ciepła i schłodzone wprowadza z powrotem do gruntu. Proces pobierania i zrzucania wód gruntowych odbywa się z wykorzystaniem studni głębinowych.
 
Na całą instalację z gruntową pompą ciepła składają się trzy obiegi:
  • obieg dolnego źródła -kolektor gruntowy, układ rur PE ułożonych poziomo lub pionowo w gruncie, gdzie krąży niezamarzający czynnik roboczy odbierając ciepło z ziemi i przekazując do pompy ciepła
  • obieg pompy ciepła -czyli pompa ciepła, gdzie niskoparametrowe ciepło jest zamienione na ciepło wysokoparametrowe
  • obieg górnego źródła -instalacja grzewcza przekazująca energię wyprodukowaną przez pompę ciepła do pomieszczeń.
Niezamarzający płyn (np. glikol), krążący w wymienniku gruntowym ogrzewa się do temperatury np. 0°C i transportuje ciepło do parownika pompy ciepła. Ta niewielka temperatura wystarcza do odparowania czynnika roboczego (R407C), który następnie zostaje sprężony w sprężarce, dzięki czemu jego temperatura i ciśnienie znacznie wzrastają. Po sprężeniu czynnik roboczy R407C przechodzi do skraplacza, gdzie swoje ciepło przekazuje do wody instalacyjnej, podgrzewając ją nawet do 60°C. Po przekazaniu ciepła do wody instalacyjnej, czynnik roboczy zostaje rozprężony na zaworze rozprężnym obniżając swoje ciśnienie i temperaturę i ponownie wpływa do parownika zamykając tym samym cykl pracy.


Co zyskujemy instalując pompę ciepła NIBE ????

Po prostu pieniądze i komfort.
Przy stale rosnących cenach paliw, pompy ciepła NIBE pozwalają obniżyć koszty ogrzewania nawet o 70%.
Opcjonalne moduły klimatyzacji (HPAC) oraz wentylacji (FLM) zapewniają optymalną temperaturę i klimat w Twoim domu przez cały rok. Wykorzystanie chłodzenia pasywnego, tj. z wykorzystaniem tylko ciepła gruntu, bez pracy sprężarek sprawia, że chłód mamy prawie za darmo.
Nie musisz rezygnować z istniejącego źródła ciepła.
Pompy ciepła NIBE mogą pracować zarówno samodzielnie jak i w układzie z kotłami olejowymi czy gazowymi.
Typoszereg zasobników wody użytkowej zaspokoi potrzeby każdej rodziny.

 

 


Więcej informacji i danych technicznych o pompach ciepła NIBE w dziale POBIERZ