Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Pompy ciepła

Dolne źródła dla pomp ciepła NIBE

 

Dolne źródła dla pomp ciepła NIBE


 


Właściwy dobór i zwymiarowanie kolektora dolnego źródła jest jednym z podstawowych i najważniejszych warunków prawidłowej pracy pompy ciepła.

Najczęściej wykorzystywanym źródłem ciepła w instalacjach z pompami ciepła jest grunt, skała, woda gruntowa i woda powierzchniowa.

Kolektory gruntowe można ogólnie podzielić na:

  • kolektory poziome (płaskie), które w zależności od sposobu ułożenia dzielimy jeszcze na równoległe lub spiralne,
  • kolektory pionowe (sondy pionowe).
dolne źródła ciepła dla pomp ciepła NIBE
W obu przypadkach kolektory wykonywane są z rur polietylenowych, w których nośnikiem energii jest wodny roztwór glikolu etylenowego.

 

Niedowymiarowanie kolektora prowadzi do obniżenia temperatury glikolu, co przekłada się na gorszą pracę pompy ciepła w ciągu roku. Ujemna temperatura glikolu może spowodować oblodzenie i zmniejszenie przekroju rur kolektorów poprzez ich ściśnięcie, a w konsekwencji zdławienie przepływu lub nawet jego całkowite zablokowanie.

 

Następstwem doboru zbyt małego kolektora płaskiego może być miejscowe opóźnienie wegetacji roślin, a w przypadku sond pionowych długoterminowe obniżenie temperatury dolnego źródła od jednego cyklu grzewczego do następnego.

 

W tego typu hermetycznych instalacjach należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich odległości pomiędzy kolektorami i wymaganej głębokości montażu.

Woda jako dolne źródło ciepła

Ze zbiorników wód powierzchniowych energię pobiera się pośrednio za pomocą tzw. kolektorów zatapialnych. Kolektor zatapialny to szereg kręgów z rur PE zatopionych w wodzie. Czynnikiem pośredniczącym wymianie ciepła jest roztwór glikolu.

 

Innym bardzo dobrym źródłem ciepła dla pomp ciepła jest woda gruntowa. Najczęściej jest to tzw. układ dwóch studni, czerpalnej i chłonnej.

 

W porównaniu z kolektorami, ten rodzaj dolnego źródła ciepła jest bardziej korzystny, ze względu na wyższą temperaturę medium transportującego ciepło do parownika. Dzięki temu mamy możliwość uzyskania lepszego współczynnika wydajności grzewczej (COP), a co za tym idzie wnoszenia niższych opłat za eksploatację systemu z pompą ciepła.

 

Trudności na jakie napotykamy chcąc wykorzystywać wody gruntowe jako źródło ciepła dla pomp ciepła, to niedostępność ich na określonej głębokości i o określonej wydajności w każdym miejscu, w którym są potrzebne.