Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Pompy ciepła

Klimatyzacja z wykorzystanie modułu HPAC

 

MODUŁ HPAC


AC jest dodatkowym wyposażeniem gruntowych pomp ciepła F1145, F1245 i F1330, które pozwala wykorzystać te urządzenia do chłodzenia budynku.
Zimą pompa ciepła gromadzi energię termalną i ogrzewa dom poprzez klimakonwektory. Na początku lata, gdy jest małe zapotrzebowanie na chłód w domu, zimny czynnik kolektora gruntowego krąży w obiegu klimakonwektorów chłodząc pasywnie pomieszczenia. Przy większym zapotrzebowaniu na chłodzenie uruchamia się pompa ciepła, aktywnie chłodzi pomieszczenia odbierając energię cieplną z pomocą klimakonwektorów i przekazuje ją do kolektora gruntowego.

W rezultacie otrzymujemy efektywne chłodzenie domu z jednoczesnym ładowaniem kolektora gruntowego, przygotowując go na sezon grzewczy.

klimatyzacja moduł HPAC

HPAC jest najbardziej ekonomicznym i przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem zapewniającym ogrzewanie, chłodzenie oraz ciepłą wodę użytkową.

Poza klimakonwektorami, HPAC można łączyć z chłodnicami powietrza w centralach wentylacyjnych, chłodnicami płaszczowymi itp.

Wykorzystując instalację dolnego źródła i łącząc ją z klimakonwektorami otrzymujemy system chłodzenia budynku. Będzie to system chłodzenia pasywny, ponieważ czynnik dolnego źródła będzie odbierał ciepło z pomieszczeń i oddawał je do gruntu, gdzie ulegnie schłodzeniu bez udziału pompy ciepła. Pozwala to na bardzo efektywne wykorzystanie możliwości dolnego źródła przy jednoczesnej jego regeneracji w sezonie letnim.

Kompletnym rozwiązaniem ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń jest zastosowanie modułu HPAC sterującego przepływami podczas grzania i chłodzenia (pasywnego i aktywnego).

chłodzenie pasywne