Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Solary

Kolektor słoneczny firmy NIBE-BIAWAR - jak to działa?

 

 

sonne_klein

 

 

Słońce przesyła codziennie do powierzchni Ziemi potężne ilości energii. W górnej warstwie atmosfery napromieniowanie wynosi około 1,39 kW/m2, a do skorupy ziemskiej dociera promieniowanie o wartości maksymalnie 1,00 kW/m2. W obecnej chwili, na terenach o dużym nasłonecznieniu, zbudowano szereg instalacji uzyskujących ciepło z promieniowania słonecznego, mających na celu m.in. podgrzew ciepłej wody użytkowej.

 

solary_dach

 

Ciepło przechwycone przez kolektor jest odprowadzane, za pomocą czynnika grzewczego (roztworu glikolu), do magazynu ciepła, będącego jednocześnie wymiennikiem ciepła. Automatyka (regulator solarny) liczy różnicę temperatur między kolektorem a magazynem ciepłej wody i jeżeli uzyska ona zadaną maksymalną wartość, załączana jest pompa obiegowa instalacji solarnej. W tym momencie wymuszony zostaje przepływ czynnika grzewczego w stronę wymiennika ciepła. Wprawiony w ruch glikol, przepływa przez wężownicę solarną w wymienniku i przekazuje nagromadzone ciepło do wody wypełniającej wspomniany wymiennik. Wraz ze spadkiem temperatury kolektora, a jednocześnie wzrostem temperatury wody w wymienniku, maleje różnica temperatur pomiędzy tymi dwoma urządzeniami. Jeżeli osiągnie ona minimalną zadaną wartość, regulator solarny wyłączy pompę i tym samym kolektor zacznie się nagrzewać. Cały cykl zostaje powtarzany. Dalsze wykorzystanie ciepła zależy od potrzeb użytkownika: może to być wspomaganie wytwarzania, a w miesiącach letnich wyłączne wytwarzanie ciepłej wody użytkowej, wspomaganie niskotemperaturowych instalacji centralnego ogrzewania lub podgrzewanie wody basenowej.

 

schemat_sys_solarny