Solary

Kolektory słoneczne firmy ATLANTIC- jak dobrać?

solar_atlantic_plaski

 

Słońce dostarcza nam nie tylko światła, jest również źródłem czystej energii. Charakteryzuje się ona tym, że jest cicha, darmowa i bardzo ekologiczna, co pozwala znacząco zredukować emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Jej wykorzystywanie zapewni nam komfort cieplny zarówno w lecie, jak i w zimie.

Kolektory słoneczne w połączeniu z systemami solarnymi przetwarzają energię promieni słonecznych w ciepło właściwe wykorzystywane do ogrzewania wody użytkowej, a także do wspomagania systemu ogrzewania centralnego. Prawidłowo zaprojektowany system solarny jest w stanie zaspokoić blisko 70% rocznego zapotrzebowania na ciepłą wodę niezbędna w gospodarstwie domowym.

Rozkład promieniowania słonecznego w ciągu roku charakteryzuje się dużą zmiennością. Położenie geograficzne Polski gwarantuje około 1100kWh/m2 energii słonecznej w skali roku, przy średnim natężeniu promieniowania na poziomie 400 W/m2.

solar_atlantic_4

 

Kolektory słoneczne wychwytują energię słoneczną nawet wówczas, gdy słońce przykryte jest chmurami. Promieniowanie rozproszone nie ma wprawdzie tak wysokiej skuteczności jak promieniowanie bezpośrednie, jednak wystarcza do efektywnej pracy kolektorów. System ten szybko się amortyzuje, ponieważ zwrot inwestycji następuje już po kilku latach przynosząc wymierne korzyści ekonomiczne. Niezawodność, wysoka sprawność, niskie koszty eksploatacji oraz opłacalność ekonomiczna sprawiają, iż systemy solarne stają się coraz częściej stosowanym rozwiązaniem grzewczym.

 

Jak dobrać kolektor?


Właściwy dobór systemu zależy w głównej mierze od naszych indywidualnych potrzeb energetycznych. Wielkość oraz rodzaj instalacji dobiera się z uwzględnieniem ogólnie przyjętych wytycznych:

-przeciętne dzienne zapotrzebowanie na ciepła wodę użytkową to około 50 litrów/osobę(woda o temperaturze 45°C)

-szacunkowa powierzchnia kolektorów w przeliczeniu na osobę wynosi od 1,0 do 1,5 m2/osobę.

 

 

 

 

Idealnym rozwiązaniem jest zaplanowanie systemu solarnego na etapie projektowania domu, co znacznie obniża koszty. Ważne jest również uwzględnienie ilości domowników, warunków lokalowych(ilość i rodzaj odbiorników ciepła, orientacja budynku, kąt nachylenia dachu, zacienienie, stopień nasłonecznienia) oraz przyzwyczajeń i preferencji użytkownika co do sposobu wykorzystania energii. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest umieszczenie kolektorów na dachu skierowanym w kierunku południowym pod kątem nachylenia 45°.

 

solar_atlantic_3

 

Przy niemożności takiego usytuowania, niedobór promieniowania możemy zrekompensować odpowiednio większą ilością kolektorów. System solarny można zamontować w prawie każdym gospodarstwie domowym, niezależnie od tego jaki system grzewczy wykorzystywany jest aktualnie.

 

Firma Atlantic w swojej ofercie proponuje rozwiązanie systemu solarnego jako SOLAR PACK. 

 

Więcej informacji w dziale Solary_Płaskie_Systemy solarne firmy Atlantc - zestaw SOLAR PACK