Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Solary

ROTEX Solaris kolektory słoneczne z systemem Drain-Back

 

ROTEX Sanicube Solaris 

solarny zbiornik buforowyrotex sanicube 

Sanicube Solaris - doskonały warstwowy zbiornik buforowy

 

 

Zbiornik buforowy modułu ROTEX Sanicube Solaris (lub modułu GSU) to dwuwarstwowa konstrukcja wykonana w całości z tworzywa sztucznego. Przestrzeń pomiędzy zbiornikiem wewnętrznym i zewnętrznym jest w całości wypełniona pianką o wysokim współczynniku izolacji cieplnej.

 

We wnętrzu, w zależności od wersji, znajdują się od dwóch do czterech wymienników ciepła wykonanych z elastycznych rur ze stali nierdzewnej. Zbiornik o pojemności 300 lub 500 litrów jest jednorazowo napełniany wodą wodociągową bez dodatku innych substancji.

 

Moduł Sanicube Solaris (lub GSU) podzielony jest na dwie główne strefy: górna część, zachowująca przez cały czas ciepło, czyli strefa wody użytkowej oraz niższa, zimniejsza część, strefa solarna.

 Woda użytkowa jest podgrzewana w górnej części bufora. W strefie tej konieczna jest wysoka temperatura, aby w każdej chwili dostępna była odpowiednia ilość ciepłej wody. W dolnej części bufora znajduje się woda, która w czasie pracy w trybie solarnym kierowana jest bezpośrednio do kolektorów słonecznych. Kolektory słoneczne pracują tym wydajniej, im zimniejsza jest woda do nich doprowadzana.

Zimna woda przepływająca przez wymiennik ciepła, wykonany z elastycznej rury ze stali nierdzewnej, jest doprowadzana w pierwszej kolejności na sam spód bufora, a następnie prowadzona do góry i w trakcie tego przepływu zostaje podgrzana. Dzięki temu, temperatura w dolnej części bufora, z której woda trafia do kolektorów, utrzymywana jest na maksymalnie niskim poziomie.

Ten sposób poprowadzenia wody wytwarza w zbiorniku buforowym stabilne i wyraźnie oddzielone warstwy wody o różnej temperaturze.

Niska przewodność cieplna wykonanych z tworzywa sztucznego ścian zbiornika sprzyja zachowaniu podziału na warstwy i stabilizuje go. W przeciwieństwie do buforów wykonanych z metalu, ściany tego zbiornika praktycznie nie przewodzą ciepła do dolnej części.

Woda grzewcza podgrzewana jest w kolektorze bezpośrednio, bez konieczności stosowania dodatkowego wymiennika ciepła. Po podgrzaniu w kolektorze wpływa z powrotem do bufora specjalną rurą powrotną systemu Solaris. Wewnątrz tej rury woda jest rozdzielana według temperatury na odpowiednie warstwy. Jeżeli energia słoneczna okaże się niewystarczająca, woda użytkowa w górnej części zostanie ogrzana do odpowiedniej temperatury za pomocą instalacji grzewczej lub grzałki elektrycznej.

W środkowej części bufora znajduje się wymiennik ciepła, który wspomaga ogrzewanie solarne. Jeżeli nagromadzone w tym miejscu ciepło pochodzące z energii słonecznej będzie większe od zapotrzebowania, woda przepływająca przez dodatkowy wymiennik ciepła odprowadzi je do instalacji grzewczej.