Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Solary

ROTEX Solaris kolektory słoneczne z systemem Drain-Back

Nowość zasada Just-in-time lub Drain-Back

 

Kolektory Solaris są napełniane tylko wtedy, gdy dostępna jest odpowiednia ilość ciepła słonecznego i gdy instalacja zbiornika buforowego jest w stanie przyjąć dodatkowe ciepło. W takiej sytuacji obie pompy wchodzące w skład solarnego modułu regulacyjno-pompowego (RPS 3) są włączane na krótki czas i napełniają kolektory wodą z bufora. Po zakończeniu procesu napełniania, który trwa krócej niż minutę, jedna pompa jest wyłączana, a obieg wody jest podtrzymywany przez drugą pompę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

Jeżeli słońce nie świeci wystarczająco mocno lub jeżeli moduł Sanicube Solaris (lub moduł GSU) nie potrzebuje już więcej ciepła, pompa tłocząca wyłącza się, cała instalacja słoneczna jest opróżniana, a woda z niej trafia do bufora.

Nie jest konieczne zatem stosowanie środków zapobiegających zamarzaniu, ponieważ w przypadku wyłączenia instalacji powierzchnia kolektora nie jest wypełniona wodą, co stanowi dodatkową zaletę w zakresie ochrony środowiska!

 

System ROTEX Solaris może współpracować:

- z buforem -tylko do otrzymywania ciepłej wody użytkowej,

- z kotłem kondensacyjnym olejowym lub gazowym - do podgrzewania wody użytkowej oraz wspomagania ogrzewania

- z pompą ciepła - do podgrzewania wody użytkowej oraz wspomagania ogrzewania, jak i chłodzenia latem.

 

 rotex kolektory kociol gaz  rotex kolektory kociol olej rotex kolektory pompa

 

 

Gazowy kocioł kondensacyjny

+system solarny

Olejowy kocioł kondensacyjny

+system solarny

 Pompa ciepła

+system solarny

 

 Więcej informacji o GasSolarUnit kocioł kondensacyjny + bufor tutaj