Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Solary

ROTEX Solaris kolektory słoneczne z systemem Drain-Back

 

rotex logo1

 

Wykorzystywane przez nas obecnie źródła energii są ograniczone, co wpływa na wysokie koszty ich eksploatacji. Należy szukać źródeł swobodnie dostępnych, które nie wymagają wysokich kosztów ich eksploatacji, ani nie niszczą środowiska. Oczywiście jest to energia odnawialna pochodząca ze słońca, wody i wiatru. Wykorzystanie energii cieplnej pochodzącej ze słońca to najbardziej wydajny sposób zastępowania energii pierwotnej energią słoneczną. Stosując instalacje solarne przyczyniamy się znacząco do ochrony środowiska naturalnego, a jednocześnie długoterminowo zapewniamy sobie duże oszczędności. Ciepło słoneczne to przecież bezpłatna energia w łatwo dostępnym miejscu. W najbardziej wydajnym wariancie nawet 80% energii słonecznej można przekształcić w ciepło użytkowe.

ROTEX Solaris powstał z myślą o najbardziej oszczędnych sposobach przetwarzania energii oraz racjonalnym wykorzystaniu odnawialnych źródeł. ROTEX Solaris to bezciśnieniowy system podgrzewania wody w kolektorach słonecznych w technologii Drain-Back (system bez glikolu) i przekazywania jej do warstwowego bufora ciepłej wody o wysokiej wydajności. 

Kolektory słoneczne SOLARIS

 

Płaskie kolektory słoneczne Solaris pokryte są warstwą wysokoselektywnego materiału. Dzięki temu są w stanie przekształcić prawie całą energię, nawet krótkotrwałego nasłonecznienia, w ciepło. Ich sprawność jest bardzo wysoka. Kolektory słoneczne ROTEX Solaris wykorzystują energię słoneczną do podgrzewania wody użytkowej i wspomagania pracy obiegu grzewczego. Jeśli ciepło pochodzące ze słońca nie jest wykorzystywane natychmiast, solarny zbiornik buforowy ROTEX Sanicube może zmagazynować dużą ilość ciepła na wiele godzin.

 

Kolektory słoneczne Solaris marki Rotex można zamontować na każdym dachu, jak i na ziemi. Pracują systemach bezciśnieniowych. W przypadku instalacji, które nie mogą zostać poprowadzone z zachowaniem odpowiedniego nachylenia, dostępne są również elementy pozwalające na pracę kolektorów słonecznych ROTEX Solaris w systemie ciśnieniowym.

 

Produkowane są trzy różne rozmiary kolektorów słonecznych ROTEX Solaris.

 

 rotex kolektory dane
 

ROTEX Sanicube Solaris 

solarny zbiornik buforowyrotex sanicube 

Sanicube Solaris - doskonały warstwowy zbiornik buforowy

 

 

Zbiornik buforowy modułu ROTEX Sanicube Solaris (lub modułu GSU) to dwuwarstwowa konstrukcja wykonana w całości z tworzywa sztucznego. Przestrzeń pomiędzy zbiornikiem wewnętrznym i zewnętrznym jest w całości wypełniona pianką o wysokim współczynniku izolacji cieplnej.

 

We wnętrzu, w zależności od wersji, znajdują się od dwóch do czterech wymienników ciepła wykonanych z elastycznych rur ze stali nierdzewnej. Zbiornik o pojemności 300 lub 500 litrów jest jednorazowo napełniany wodą wodociągową bez dodatku innych substancji.

 

Moduł Sanicube Solaris (lub GSU) podzielony jest na dwie główne strefy: górna część, zachowująca przez cały czas ciepło, czyli strefa wody użytkowej oraz niższa, zimniejsza część, strefa solarna.

 Woda użytkowa jest podgrzewana w górnej części bufora. W strefie tej konieczna jest wysoka temperatura, aby w każdej chwili dostępna była odpowiednia ilość ciepłej wody. W dolnej części bufora znajduje się woda, która w czasie pracy w trybie solarnym kierowana jest bezpośrednio do kolektorów słonecznych. Kolektory słoneczne pracują tym wydajniej, im zimniejsza jest woda do nich doprowadzana.

Zimna woda przepływająca przez wymiennik ciepła, wykonany z elastycznej rury ze stali nierdzewnej, jest doprowadzana w pierwszej kolejności na sam spód bufora, a następnie prowadzona do góry i w trakcie tego przepływu zostaje podgrzana. Dzięki temu, temperatura w dolnej części bufora, z której woda trafia do kolektorów, utrzymywana jest na maksymalnie niskim poziomie.

Ten sposób poprowadzenia wody wytwarza w zbiorniku buforowym stabilne i wyraźnie oddzielone warstwy wody o różnej temperaturze.

Niska przewodność cieplna wykonanych z tworzywa sztucznego ścian zbiornika sprzyja zachowaniu podziału na warstwy i stabilizuje go. W przeciwieństwie do buforów wykonanych z metalu, ściany tego zbiornika praktycznie nie przewodzą ciepła do dolnej części.

Woda grzewcza podgrzewana jest w kolektorze bezpośrednio, bez konieczności stosowania dodatkowego wymiennika ciepła. Po podgrzaniu w kolektorze wpływa z powrotem do bufora specjalną rurą powrotną systemu Solaris. Wewnątrz tej rury woda jest rozdzielana według temperatury na odpowiednie warstwy. Jeżeli energia słoneczna okaże się niewystarczająca, woda użytkowa w górnej części zostanie ogrzana do odpowiedniej temperatury za pomocą instalacji grzewczej lub grzałki elektrycznej.

W środkowej części bufora znajduje się wymiennik ciepła, który wspomaga ogrzewanie solarne. Jeżeli nagromadzone w tym miejscu ciepło pochodzące z energii słonecznej będzie większe od zapotrzebowania, woda przepływająca przez dodatkowy wymiennik ciepła odprowadzi je do instalacji grzewczej.

 

 


Nowość zasada Just-in-time lub Drain-Back

 

Kolektory Solaris są napełniane tylko wtedy, gdy dostępna jest odpowiednia ilość ciepła słonecznego i gdy instalacja zbiornika buforowego jest w stanie przyjąć dodatkowe ciepło. W takiej sytuacji obie pompy wchodzące w skład solarnego modułu regulacyjno-pompowego (RPS 3) są włączane na krótki czas i napełniają kolektory wodą z bufora. Po zakończeniu procesu napełniania, który trwa krócej niż minutę, jedna pompa jest wyłączana, a obieg wody jest podtrzymywany przez drugą pompę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

Jeżeli słońce nie świeci wystarczająco mocno lub jeżeli moduł Sanicube Solaris (lub moduł GSU) nie potrzebuje już więcej ciepła, pompa tłocząca wyłącza się, cała instalacja słoneczna jest opróżniana, a woda z niej trafia do bufora.

Nie jest konieczne zatem stosowanie środków zapobiegających zamarzaniu, ponieważ w przypadku wyłączenia instalacji powierzchnia kolektora nie jest wypełniona wodą, co stanowi dodatkową zaletę w zakresie ochrony środowiska!

 

System ROTEX Solaris może współpracować:

- z buforem -tylko do otrzymywania ciepłej wody użytkowej,

- z kotłem kondensacyjnym olejowym lub gazowym - do podgrzewania wody użytkowej oraz wspomagania ogrzewania

- z pompą ciepła - do podgrzewania wody użytkowej oraz wspomagania ogrzewania, jak i chłodzenia latem.

 

 rotex kolektory kociol gaz  rotex kolektory kociol olej rotex kolektory pompa

 

 

Gazowy kocioł kondensacyjny

+system solarny

Olejowy kocioł kondensacyjny

+system solarny

 Pompa ciepła

+system solarny

 

 Więcej informacji o GasSolarUnit kocioł kondensacyjny + bufor tutaj