Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Wentylacja

Kurtyny powietrzne Frico

Kurtyny powietrzne szwedzkiej firmy FRICO AB

 

 - po prostu najlepsze

 


 


Przez otwarte bramy uciekają pieniądze

P
rzy każdym otwarciu bramy na zewnątrz wydostaje sie cenne klimatyzowane powietrze. Równocześnie do środka przedostaje się powietrze z zewnątrz. Przepływ powietrza jest wywołany przez siły termiczne, brak brak równowagi w systemie wentylacyjnym lub przez ciśnienie wiatru. Straty energii są szczególnie wysokie w przypadku dużej różnicy między temperaturą zewnętrzną, a wewnętrzną.Dotyczy to zarówno pomieszczeń ogrzewanych, jak i klimatyzowanych (chłodzonych).W pomieszczeniach ogrzewanych warunki pracy w pobliżu bramy są niekorzystne z uwagi na występujące tam przeciągi i chłód. Cieplejsze powietrze jest wyciągane na zewnątrz, natomiast chłodniejsze i wilgotniejsze powietrze zewnętrzne napływa do środka na poziomie podłogi.

Kurtyny powietrzne FRICO pozwalają zaoszczędzić energię i zapewniają komfort cieplny w pomieszczeniu.
System kutryn powietrznych FRICO tworzy osłonę wentylacyjną, która przy otwarciu bramy utrzymuje klimatyzowane powietrze wewnątrz pomieszczenia. Pozwala to na znaczne zmniejszenie kosztów energii i zapewnia komfortowe ciepło. Dzięki kurtynie powietrznej FRICO można zaoszczędzić nawet 70% energii, która w przeciwnym razie uciekłaby na zewnątrz przez otwartą bramę. Powietrze wewnątrz lokalu zachowuje odpowiednią temperaturę, nawet w pobliżu otworu wejściowego.Oferujemy kurtyny bez ogrzewania lub z ogrzewaniem (elektrycznym albo wodnym).
Niech klient zostanie ciepło powitany
Otwarte drzwi przyciągają większą liczbę klientów niż drzwi zamknięte. Dzięki kurtynie powietrznej FRICO powstaje niewidoczna bariera dla powietrza z zewnątrz, umożliwiająca otwarcie drzwi przy jednoczesnym utrzymaniu we wnętrzu komfortowego ciepła. Ciepła kurtyna rozgrzewa zmarzniętych klientów i powoduje, że czują wasze ciepłe powitanie.
Likwidacja szronu i wilgoci, dodatkowe źródło ciepła
Ciepłe powietrze zapobiega powstawaniu szronu i wilgoci. Nawet mała kurtyna z serii
AD 100 zastosowana np. w pomieszczeniu serwisowym na stacji benzynowej spełnia swoje zadanie będąc jednocześnie podstawowym źródłem ciepła.


Mała kurtyna AD 100 jest również idealnym rozwiązaniem zabezpieczającym okienka w kioskach, pomieszczeniach kasowych dworców, parkingów, stanowisk odpraw celnych czy restauracji dla kierowców. Kurtyny FRICO rozwiązaniem uniwersalnym.Montaż w stropie podwieszanym
Kurtyny FRICO przystosowane są również do montażu w przestrzeni stropu podwieszanego. Dzięki systemowi kratek nawiewnych i wywiewnych zapewniona jest odpowiednia cyrkulacja powietrza. Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne, gdy nie dysponujemy wystarczającą ilością miejsca, lub gdy wnętrze pomieszczenia wymaga rozwiązań bardzo eleganckich lub dyskretnych. Do takiego montażu preznaczone są kurtyny serii AD 100, 200, 300 i 400.Na zdjęciu obok pokazano otwarte wejście zabezpieczone 3 kurtynami serii AD 300 ukrytymi w przestrzeni stropu podwieszanego.


Sklep zaczyna się już
na chodniku
Dzieki otwartym wejściom towary mogą zostać wyeksponowane dla przechodniów, nakłaniając ich do kupna pod wpływem impulsu. Cenna powierzchnia handlowa jest wykorzystywana w maksymalnym stopniu, aż do samej ulicy. Na zdjęciu poniżej cała ściana o długości 8 metrów została otwarta na ulicę, a jedyną barierę stanowi 8 kurtyn powietrznychZmniejszenie strat energii
Przez otwarte drzwi ucieka klimatyzowane powietrze. Kurtyny FRICO utrzymują we wnętrzu ciepło (albo chłód). Kurtyny powietrzna stanowią doskonałe uzupełnienie automatycznych drzwi wejsciowych lub śluz powietrznych.
Kurtyny FRICO przynoszą korzyści o każdej porze roku. W okresie letnim kurtyna powietrzna FRICO powstrzymuje panujący na zewnątrz upał. Cenne klimatyzowane powietrze pozostaje wewnątrz lokalu. W okresie zimowym system jest źródłem dodatkowego ciepła, które w ciepłym klimacie może nawet stanowić jedyne źródło ogrzewania lokalu.Owady nie są mile widziane
W przemyśle spożywczym, ważne jest nie wpuszczanie do wnętrza much i innych owadów. Kurtyna powietrzna jest trudna do pokonania przez owady, dzięki czemu stanowi pewną ochronę przed nimi.

Chłód wewnątrz, wilgoć na zewnątrz
Kurtyny powietrzne FRICO sa bardzo pożyteczne w otworach bram chłodni przemysłowych. Dzięki zastosowaniu kurtyn powietrznych w chłodni utrzymuje się niższa, stała temperatura. Na skutek zatrzymania wilgotnego powietrza na zewnątrz zmniejszeniu uległa również ilość powstającego szronu, przez co odszranianie chłodni może być przeprowadzane rzadziej.Nawet we wnętrzu lokali korzystne może być wydzielenie stref klimatycznych przy pomocy kurtyn powietrznych. Dobrym przykładem mogą być tutaj działy produktów chłodzonych lub warzyw w sklepach, gdzie duża ilość energii jest zużywana w celu schłodzenia produktów żywnościowych. Równocześnie ważny jest łatwy dostęp klientów do towaru. Na zdjęciu obok pokazano wnętrze sklepu, w którym wydzielono specjalną strefę dla towarów chłodzonych. Dział ten wyodrębniono przy pomocy kurtyn powietrznych FRICO, które umożliwiają klientom swobodne przechodzenie.
Nadwyżki chłodzonego powietrza wytwarzanego przez lady chłodnicze są wykorzystywane w samej strefie, umożliwiając nawet przechowywanie niektórych produktów chłodzonych poza urządzeniami chłodniczymi.


Zastosowane tu eleganckie rozwiązanie przyczynia się do oszczędności energii, a jednocześnie, dzięki wyeliminowaniu zimnych przeciągów z działu chłodniczego, umożliwia zachowanie przyjemnej atmosfery w pozostałej części sklepu.


Więcej informacji technicznych  oraz cennik w dziale  POBIERZ