Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Wentylacja

System wentylacji nawiewno-wywiewnej RECUVENT firmy ELGE

 
 
 
 
 
 
 
System wentylacji nawiewno-wywiewnej RECUVENT 


Najkorzystniejszym pod względem zużycia energii na cele grzewcze rozwiązaniem systemu wentylacji w budynku jest stosowanie wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Wykorzystanie energii cieplnej, usuwanej z powietrzem wywiewnym z pomieszczeń do ogrzewania powietrza nawiewanego do pomieszczeń ogranicza straty ciepła na wentylację nawet o 50-70%. Należy podkreślić że w budowanych obecnie, bardzo dobrze izolowanych termicznie budynkach straty, ciepła na wentylację wynoszą ok. 50% ogólnych strat ciepła. System rozprowadzania powietrza nawiewnego do poszczególnych pomieszczeń zapewnia optymalną wentylacją całego obiektu.

Zastosowany w systemie zespół RECUVENT jest urządzeniem nawiewno-wywiewnym z wbudowanym rekuperatorem. Takie rozwiązanie pozwala na wymianę ciepła między powietrzem usuwanym z budynku a świeżym powietrzem pobieranym z zewnątrz ? sprawność urządzenia do 70%.Powietrze zużyte wyciągane jest przez kratki wywiewne umieszczone w pomieszczeniach mokrych, powietrze świeże doprowadzane jest do pozostałych pomieszczeń za pośrednictwem nawiewników sufitowych . Poniżej przedstawiamy schemat systemu :


W skład systemu wchodzą:
- Centrala Recuvent
- Kratki nawiewne
- Wyrzutnia dachowa
- Czerpnia ścienna
- Kratki wyciągowe do sanitariatów PB
- Kratki wyciągowe do kuchni GB
- Sterownik Malvin Higrostat
- Przewody elastyczne typu flex
- Zawiesia i materiały pomocnicze


Cennik w dziale POBIERZ